El creixement de l’atur al Maresme es concentra en les persones d’entre 16 i 24 anys

Les dades del mes de febrer mostren un increment del 0,20% en el nombre de persones aturades. La xifra oficial de demandants de feina al Maresme s’eleva a 23.464. Són 46 més que al gener i 7.659 menys que en el mateix període de 2021.

Tal i com reflecteix el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, aquest increment s’ha concentrat en el grup d’edat d’entre 16 i 24 anys que actualment comptabilitza 1.314 persones en situació d’atur (el 5,64% del total de persones sense feina a la comarca). A la resta de grups d’edat es mantenen les xifres del mes anterior o no mostren cap variació.

Pel que fa a sectors econòmics, l’augment de l’atur s’ha centrat en l’agricultura amb un increment del 5,65% i en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior (SOA) que registra un augment del 7,21%.

Interanualment, l’atur registrat ha baixat al Maresme en un 24,61%. El descens es dona en tots els grups d’edat i tant entre les dones com entre els homes. També en tots els sectors econòmics amb disminucions que oscil·len entre el 22,60% de la indústria i el 25,91% de l’agricultura.

L’atur de molt llarga durada, situació en la qual es troben 8.552 persones, és el més nombrós a la comarca. Té un pes del 36,45%, més que el mes passat. Aquest tipus d’atur ha incrementat respecte d’un any abans en un 5,88%.

Podeu ampliar aquesta informació consultant la següent infografia interactiva: