Els accidents laborals al Maresme es disparen durant el tercer trimestre de 2007

Augmenten el 17% respecte al mateix període de l’any anterior

 


El tercer trimestre de 2007 s’ha trencat l’evolució positiva que des de 2004 havia tingut la sinistralitat laboral a la comarca del Maresme. Fent la comparativa, durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2007 s’ha registrat un 17,30% més d’accidents laborals que durant el mateix període de l’any anterior.


L’informe realitzat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme respecte a la sinistralitat laboral a la comarca durant el termer trimestre de 2007 recull que 1.620 treballadors i treballadores s’han vist obligats a agafar la baixa laboral com a conseqüència de les ferides ocasionades per un accident en el lloc de feina. El cas més greu es va registrar el mes d’agost quan un treballador de la construcció va perdre la vida. En els primers 9 mesos de l’any s’han comptabilitzat 3 morts en accidents laborals a la comarca del Maresme. A nivell percentual, els sinistres mortals representen el 0,06%, els greus el 0,68% (11 en total) i els lleus el 99,26% (1.608). Pel que fa a la distribució de la sinistralitat per sectors econòmics, el sector serveis és el que registra la majoria d’accidents amb baixa (796 que representen el 49,13%), seguit de la construcció (425, el 26,23%), la indústria (377, el 23,27%) i l’agricultura ( 22, l’1,35%). Malgrat aquesta distribució sectorial, cal matisar que el sector serveis és el que aplega un major nombre d’assalariats i, per tant, és el sector amb més potencialitat de registrar accidents laborals. Per accedir a l’informe detallat de sinistralitat laboral al Maresme durant el tercer trimestre de 2007,
cliqueu aquí

-Si voleu accedir a l’històric de dades des de 2004,
Cliqueu aquí