L’any 2005 es va reduir el nombre d’accidents laborals al Maresme, però va haver-hi la mateixa mortalitat que el 2004

 


Les xifres de sinistralitat laboral continuen sent preocupants. Tot i que l’any 2005 es va detectar una disminució en el nombre total d’accidents a la feina, la xifra de víctimes mortals no ha baixat. A l’igual que l’any anterior, 5 treballadors van perdre la vida com a conseqüència d’un accident laboral.


Segons les dades recollides per l’Observatori del Mercat Laboral del Consell Comarcal, l’any passat va haver-hi una disminució d’un 7% en la xifra total d’accidents amb baixa laboral a la comarca del Maresme. Dels 6.033 sinistres registrats el 2004, es va passar a 5.615 el 2005. Aquesta reducció, però, afecta només als accidents lleus i greus. Malauradament es va mantenir el nombre de sinistres mortals. Del total d’accidents laborals registrats durant l’any 2005, 5540 van ser lleus, 70 greus i 5 mortals. Si voleu veure les estadístiques de cada mes,  
Cliqueu aquí