L’índex de sinistralitat laboral baixa al Maresme per sobre de la mitja catalana

Una dada positiva per al món laboral del Maresme és la sensible reducció del nombre d’accidents laborals durant el 2010 i no tant per la xifra global, que té l’efecte distorsionador de la disminució de llocs de treball, sinó per l’índex d’incidència laboral que relaciona el nombre de sinistres per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social. Segons les dades fetes públiques per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l’índex de sinistralitat laboral es va reduir al Maresme un 8,05%, un 2,22% més que al conjunt de Catalunya.


En xifres globals, durant el 2010 es van registrar 3.969 accidents laborals a la comarca del Mareme, 443 menys que el 2009. Les dades generals també indiquen que aquesta reducció va ser en els sinistres de pronòstic greu perquè va haver-hi una remuntada en els greus (de 25 a 35) i en els mortals. Malauradament un treballador va perdre la vida com a conseqüència d’un accident laboral quan el 2009 no va haver-hi cap víctima mortal.

Aquestes dades relacionades amb les d’afiliats a la Seguretat Social indiquen que l’índex d’incidència va ser de 4.741,91 sinistres per cada 100.000 afliats, el que representa una reducció del 8,05% respecte al 2009. Aquesta tendència a la baixa en la sinistralitat laboral també es detecta a nivell de Catalunya, on la disminució ha estat del 5,83%.

Les xifres absolutes d’accidentabilitat laboral per serveis reflecteixen una disminució de sinistres a la indústria del 10,77%, a la construcció del 19,23% i als serveis del 6,83%. Aquesta tendència s’inverteix en el sector primari on el nombre d’accidents laborals ha crescut un 6,38%.

Podeu veure en detall l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, clicant sobre la imatge: