La sinistralitat en el lloc de feina provoca 1.381 baixes laborals al Maresme durant el tercer trimestre de l’any

 


Les dades recollides per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme apunten que durant el tercer trimestre de 2006, 1.381 treballadors i treballadores han patit accidents laborals a la nostra comarca que els han obligat a agafar la baixa laboral. Aquesta xifra és inferior a la registrada durant el trimestre anterior, però més elevada si la comparem amb el mateix període de l’any passat.


Dels 1.381 accidents laborals amb baixa registrats a la comarca del Maresme durant el tercer trimestre de l’any, el 99% han estat lleus, el 0,99% greus i el 0,1% mortals. L’accident més dramàtic es va produir el mes de setembre en el sector serveis i va provocar la mort d’una persona. La forta terciarització de l’economia comarcal fa que la majoria dels sinistres es produeixin en el sector serveis. Així, aquest sector ha aglutinat el 45% dels accidents laborals. Li segueix el sector de la construcció amb el 28%, la indústria amb un 25% i l’agricultura amb un 2%. Pel que fa a la relació laboral dels treballadors accidentats amb l’empresa, el 49% dels sinistres els han patit treballadors amb contracte fix, mentre que el 51% tenia un contracte eventual. Quant a la sinistralitat segons el sexe, el 76,8% dels accidents laborals amb baixa els han patit homes (1060) i un 23,2% dones (321). Si voleu accedir a l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del CCM,  
Cliqueu aquí
-Si voleu accedir a les dades de trimestres anteriors,  
Cliqueu aquí