Ordre del Dia del Ple Extraordinari i Urgent que celebrarà el CCM el 21 de desembre a les 20:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària i urgent del PLE que es farà el proper DIMARTS 21 de desembre de 2004, a les 20:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA ÚNIC.- Presa de coneixement, si s´escau, de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Sebastià Pujol i Puig.