8.800 maresmencs van perdre la feina durant el 2008

La comarca del Maresme ha tancat l’any 2008 amb un registre de 26.651 aturats, 8.802 persones sense feina més que l’any anterior. Les dades facilitades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i analitzades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, indiquen que la construcció ha estat el sector més castigat.


L’augment de la desocupació es reflecteix en tots els grans sectors econòmics, però el que té un creixement relatiu més important és el de la construcció on la xifra de persones aturades ha crescut un 113,57%. Concretament, el desembre de 2007 hi havia registrats 1.842 aturats. Un any després, el desembre de 2008, la xifra havia crescut fins als 3.934.

En valors absoluts, però, l’atur ha crescut més en el sector serveis. L’any 2007 registrava 9.911 persones aturades, l’any 2008 es va tancar amb 14.279 desocupats en aquest sector.

Pel que fa a la indústria, van ser 1.928 maresmencs els que van perdre la feina durant el 2008, passant el total registrat de 5.256 persones aturades el 2007 a 7.184 el 2008.

A l’agricultura també va haver-hi un substancial increment de pèrdues de lloc de treball. L’any 2007 hi havia resgistrats 282 aturats, xifra que va crèixer fins els 478 el desembre de 2008.

Perfil de les persones aturades
Del total de persones registrades com a desocupades, el 50,9% són homes i és precisament el col·lectiu masculí el que ha experimentat un augment més significatiu. La xifra d’homes aturats el 2007 era de 7.653. Al tancament de 2008, l’atur masculí al Maresme havía pujat fins als 13.576.
En el cas de les dones, les maresmenques sense feina a finals de 2008 era de 13.075 (10.196 el 2007).

Pel que fa a grups d’edat, el col·lectiu que aplega més persones aturades és el de la franja de 30 a 44 anys (10.457 persones), seguit del grup de 45 o més (10.415). Entre 25 i 29 anys hi havia registrats 3.154 aturats; entre 20 i 24 anys, 2.064 i entre 16 i 19 anys, 561.