Jornades de Cooperació Empresarial Getting Contacts

Les inscripcions s’han de fer emplenant el qüestionari:{N}PROGRAMA:{N}
{.C}14 d’abril, 9.30h.- Getting Contacts! MONTGAT
Lloc: Auditori Biblioteca Municipal (Pl. Alcanar, s/n)
Més informació:  
perezvb@diba.cat
Telèfon: 93 469 07 37
{H}INSCRIPCIONS{|}http://www.gettingcontacts.com/registro.php?lang=cat


12 de maig, 9.30h.- Getting Contacts! ARGENTONA
Lloc: Can Baladia (Passeig Baró de Viver, 56)
Més informació: “>
Telèfon: 93 767 15 60 extensió 0800
“>


28 d’abril, 9.30h.- Getting Contacts! PINEDA DE MAR
Lloc: Auditori Edifici Innova (C/ Torres Quevedo, 16)
Més informació: {e}innova.empresa@pinedademar.cat

INSCRIPCIONS sempre@argentona.cat{|}sempre@argentona.cat{e}
Telèfon: 93 797 49 00
{H}INSCRIPCIONS{|}http://www.gettingcontacts.com/registro.php?lang=cat{H}

El Consell Comarcal aplicarà criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública

El Consell Comarcal del Maresme avança cap a la contractació pública socialment responsable amb l’aprovació, en la sessió plenària de dimarts, de la “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal”.

La Guia concreta mesures socials, ambientals i ètiques per incentivar la contractació de les obres, els subministraments i els serveis amb empreses i professionals que executin els contractes públics amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable amb protecció de la salut laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic, a fi de promoure la participació democràtica dels agents productius i impulsar la innovació social.

La Guia, explica en quines fases del procediment de contractació es poden utilitzar les clàusules; defineix les diferents tipologies de clàusules (ètica, madiambiental i social); enumera i posa exemples de la tipologia de contractes amb reserva a centres especials de treball o entitats sense ànim de lucre; menciona els compromisos ètics que han de complir els licitadors i contractistes; explica els criteris d’adjudicació, les condicions especials d’execució i els sistemes de control. El darrer apartat està dedicat a les mesures per facilitar l’accés de les PIME als contractes públics.

El debat al Ple

El document ha rebut els vots favorables de totes les forces polítiques amb presència comarcal, exceptuant el PSC i ECG. Els representants dels PSC consideren que el contingut no està actualitzat i que “menysté els agents socials“. De la seva banda, En Comú Guanyem troba que és un document “de bones intencions” amb “mancances importants“.

El govern comarcal (ERC i JxCat), en canvi, considera que és important dotar-se d’un referent com el que marca la Guia, principalment per les referències al Tercer Sector que és un dels que, per la seva vulnerabilitat, està patint amb més crueltat la situació actual. Indica, a més, que “no és un document tancat. Està obert a totes les millores possibles“. El grup comarcal de la CUP també considera que “és un primer pas, encara que hauria d’anar més enllà i ser d’obligat compliment“.

La “Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal” va ser elaborada a finals del mandat anterior en el si de la “Taula d’Economia Social i Solidària del Maresme” de la qual en formen part:

  • Membres de l’Acord de Desenvolupament Econòmic per l’Ocupació del Maresme (Un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la presidència de la taula i un/a representant del Consell Comarcal del Maresme exercint la secretaria tècnica de la taula, un/a representant de l’Ajuntament de Mataró, un/a representant de l’Ajuntament de Premià de Mar, un/a representant de Pineda de Mar, un/a representant de d’Arenys de Mar, un/a representant de Comissions Obreres (CCOO), un/a representant de la Unió General de Treballadors (UGT), un/a representant de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i un/a representant de de la Patronal de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
  • Altres membres específics: (un/a representant de la Federació de Cooperatives de treball de Catalunya, un/a representant de la de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i un/a representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona)

DOCUMENT:

Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació púbica del Consell Comarcal del Maresme i entitats del sector públic comarcal

Anàlisi de la realitat del col·lectiu d’autònoms del Maresme

Anàlisi de la realitat del col·lectiu d’autònoms del Maresme és un estudi encarregat pel Consell Comarcal del Maresme. Es tracta d’una acció del Pacte per l’Ocupació del Maresme que analitza les diferents “realitats” d’aquest col·lectiu que a la nostra comarca aplega prop de 36.000 persones.A continuació teniu desglossat, per capítols, l’estudi. Són documents PDF.


També podeu consultar el document-resum en power point

Diagnòstic socioeconòmic per al Pla d’acció conjunt del Pacte per a l’Ocupació del Maresme


El diagnòstic socioeconòmic per al Pla d’acció conjunt del Pacte per l’ocupació del Maresme ha estat un encàrrec del Consell Comarcal del Maresme a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la tasca principal del qual ha estat fer el diagnòstic del mercat del treball del Maresme, i dirigir i coordinar les sessions de treball i als diferents agents socials adscrits al Pacte per l’Ocupació del Maresme.

 
Introducció
-1.-  
Metodologia de Treball
– 
2.- Principals dificultats del mercat de treball de la comarca del Maresme {.d} 
2.1 La dificultat d’adequar la formació a un entorn canviant
– 
2.2 Estructura econòmica poc diversificada i reduïda dimensió de les empreses
– 
2.3.- Economia submergida
– 
2.4.- Condicions dels llocs de treball
– 
2.5.- L’atur associat a l’estacionalitat i la temporalitat {.d}
-3.-  
Aspectes clau per al desenvolupament de polítiques de promoció econòmica a la comarca del Maresme {.d}3.1.- El Perfil de la comarca
-3.2.- Les característiques de les dificultats del mercat de treball del Maresme
-3.3.- El plantejament i la visió de la promoció econòmica a nivell comarcal
-3.4.- L’absència de l’atur com a problema genèric
-3.5.- L’atenció a la població amb dificultats d’accés al mercat de treball
-3.6.- Visió estratègica en les accions de promoció econòmica
-3.7.- El paper dels agents socials
-3.8.- El paper dels agents econòmics
-3.9.- El paper de l’Administració Local i el Pacte per l’Ocupació
-3.10.- Les necessitats d’informació i de formació
-3.11.- Les possibilitats d’acció en matèria de promoció econòmica{.d}
-4.-  
Conclusions

El Consell Comarcal del Maresme participa en el projecte REPTe que promou la Diputació de Barcelona

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, ha signat l’adhesió del CCM al projecte REPTe (Reposicionament Estratègic dels Pactes Territorials) que impulsa la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de dur a terme una reflexió estratègica dels territoris sobre les línies estratègiques a seguir durant el període 2007-2010.


Aquest projecte vol posicionar els Pactes Territorials com a espai de concertació i planificació tot proporcionant un impuls qualitatiu als mecanismes de concertació i planificació de les polítiques de desenvolupament del territori. El pla de treball d’aquest projecte que finalitzarà la primera quinzena de març de 2007, estableix quatre fases: Actualització de la diagnosi estratègica territorial: realització de l’Informe Estratègic.
-Desenvolupament d’un instrument de suport a la planificació: Sistema d’informació territorialitzat de polítiques de desenvolupament local. -Anàlisi territorial del desenvolupament local -Propostes de planificació i programació per al període 2007-2010.

El CCM facilita als empresaris maresmencs l’accés als subministradors catalans de tecnologia emergent i puntera

 


Els empresaris maresmencs ara ho tenen més fàcil per localitzar la tecnologia més puntera del moment i, fins i tot, aquella que encara és emergent. El Consell Comarcal del Maresme els ofereix aquesta informació en un directori digital que conté tota una relació de les empreses catalanes que ofereixen tecnologia innovadora i emergent adreçada als sectors del tèxtil, la metal·lúrgia, el comerç i els instal·ladors d’electricitat i de gas.El Directori Digital de Tecnologies
és un projecte del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme que té com a objectiu donar suport a les empreses dels principals sectors econòmics de la comarca a l’hora d’innovar. Així, el Directori ofereix les dades de contacte d’aquelles empreses que duen a terme activitats relacionades amb tecnologies emergents de cada sector. La informació que s’ofereix a les empreses es complementa amb informació general sobre cada sector i sobre les noves tecnologies que s’hi apliquen: cadena de valor del sector, mapes tecnològics i definicions de tecnologies emergents. Aquest projecte ha estat liderat per la FAGEM, com a entitat representativa de l´associacionisme empresarial de la comarca, i que té la voluntat d´aglutinar el teixit empresarial de tots els sectors del Maresme. CETEMMSA ha estat l’encarregada de fer el treball de camp i el disseny de l’eina: una pàgina web a la qual es pot accedir a partir del web del
Consell Comarcal del Maresme
. La presentació del directori va ser a càrrec del conseller delegat de Promoció Econòmica i Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme, Bernat Costas, del Cap d’Àrea d’Innovació de CETEMMSA, Joan Carles Fajardo i del Secretari General de la FAGEM, Albert Vidal. Tots tres van destacar la important tasca de cooperació i col·laboració que hi ha hagut en aquest projecte.

Presentació EnXarxa

 

Impulsat pel Consell Comarcal i els 30 ajuntaments del Maresme, EnXarxa potencia tots els recursos que els serveis de promoció econòmica locals posen a disposició de les empreses i els emprenedors del Maresme per ajudar-los al desenvolupament dels seus negocis i contribuir així a l´ocupació.
L´administració com mai l´havies vist
Amb la finalitat de reduir l’atur i posicionar el Maresme com a territori actiu en l´àmbit empresarial i comercial, EnXarxa es centra en tres camps que es consideren clau a la comarca: 
 Per l´empresa: Eines de l´administració local per donar resposta a les demandes de les empreses del territori i serveis ajustats a les seves necessitats. 
Per l´ocupació
: Accions que connecten els Serveis Locals d´Ocupació (SLO) i les empreses per generar noves oportunitats de negoci i més activitat econòmica als municipis.


 
Per l´empresa: Eines de l´administració local per donar resposta a les demandes de les empreses del territori i serveis ajustats a les seves necessitats.


ENTITATS MEMBRES:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ENTITATS COL.LABORADORES:
 
 
 
 


ENTITATS ADHERIDES:
 
 
 
 

25 ajuntaments participen en el projecte Porta 22 Maresme

 

25 ajuntaments participen en el projecte Porta 22 Maresme que promou el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte té com a objectiu donar suport i eines als ajuntaments per combatre la complexa situació sociolaboral. Les darreres dades apunten que la taxa d’atur a la comarca és del 16.51%, un punt per sobre de la de la província de Barcelona i de la mitjana del conjunt de Catalunya.

Porta 22 Maresme és una plataforma virtual pensada per acompanyar i guiar els ciutadans en la recerca de feina i/o millora de l’ocupació. Conté un programa totalment interactiu on l’usuari, amb l’assessorament especialitzat d’un tècnic/a o de manera autònomoa cerca allò que l’interessa: orientació acadèmica i professional, serveis per apropar-se correctament al mercat laboral, recursos per abordar els processos de slecció, com enfocar l’entrevista de treball…etc.

Fins el mes de juliol, el Consell Comarcal del Maresme ha programat un total de 184 sessions, 24 de formació per a personal tècnic municipal dels 25 ajuntaments participants i 160 per a usuaris/es dels serveis locals d’ocupació. Es calcula que es podran atendre 1.450 persones durant les 700 hores de formació. Veieu la programació per municipis .

Els municipis participants són: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Cabrils, Calella, Dosrius, Malgrat de Mar, El Masnou, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Santa Susanna, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Tiana, Tordera, Teià i Vilassar de Mar.

Jornades de Sensibilització i Formació en l’àmbit de Promoció Econòmica al Maresme

El Consell Comarcal del Maresme celebrarà demà (dimarts) i demà passat (dimecres) unes Jornades polítiques i tècniques per tal de fer un “Diagnòstic Socioeconòmic del Maresme”. Les jornades es realitzaran a l’Hotel Ciutat de Mataró i tenen tres objectius: 1. Conscienciar als responsables polítics de promoció econòmica de la necessitat de consolidar els serveis de promoció econòmica com a estructura pròpia dels ajuntaments, davant del repte del 2005.
-2. Facilitar eines i pautes per a la planificació a curt, mig i llarg termini de les accions de promoció econòmica.
-3. Consolidar l´estratègia participativa com a instrument de concertació del Pacte Territorial per l´Ocupació del Maresme. Programa del dimarts, 14 de gener,  
Cliqueu aquí Programa del dimecres, 15 de gener,  
Cliqueu aquí

Els 2 pactes locals per a l’ocupació que hi ha al Maresme es fusionaran abans de l’1 de gener de 2009

  


Abans de l’1 de gener de 2009, els trenta municipis de la comarca del Maresme estaran integrats en un únic Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació. El Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Mataró, els sindicats CCOO i UGT i les patronals FAGEM i PIMEC així ho han manifestat en una proposta d’acord que s’ha signat a la Sala de Plens del Consell Comarcal.


Actualment actuen a la comarca dos pactes per a l’ocupació: el de Mataró, que funciona des de 1998; i el del Maresme, creat l’any 2000 sota el paraigües del CCM i en el qual estan integrats els 29 ajuntaments restants de la comarca. Tenint en compte que els objectius de tots dos estan encaminats en la mateixa línia de foment de l’ocupació; d’afavorir la igualtat d’oportunitats i el mercat inclusiu; de cercar àmbits de cooperació local, comarcal i supracomarcal; de millorar la projecció internacional de les empreses….etc, s’ha considerat més adient treballar plegats. Per arribar a la fusió definitiva dels dos pactes, els integrants dels dos pactes han signat una proposta d’acord marc que inclou els següents punts: PRIMER.- Realitzar, de forma concertada, un document únic que conformi el Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, i que haurà d´incloure la definició del model i la fórmula jurídica més adient per la creació del nou ens de coordinació i planificació de les corresponents polítiques a la comarca del Maresme. En aquest sentit, caldrà tenir en compte els estudis que la Diputació de Barcelona està realitzant a tal efecte i els treballs realitzats anteriorment per la configuració d´un possible consorci de polítiques actives d´ocupació.
SEGON.- Crear una comissió política formada per: 1 representant del Consell Comarcal del Maresme, 1 representant de l´Ajuntament de Mataró, 3 representants més d´altres municipis de la comarca, 1 representant del sindicat UGT, 1 representant del sindicat CCOO, 1 representant de la patronal FAGEM i 1 representant de la patronal PIMEC. Aquesta comissió serà la responsable de marcar les línies polítiques i estratègiques del futur Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, així com portar a aprovació la proposta del mateix, en els organismes pertinents de les diferents entitats sotasignants.
TERCER.- Crear una comissió tècnica amb un 1 representant del Consell Comarcal del Maresme, 1 representant de l´Ajuntament de Mataró (IMPEM), 2 representants de la resta dels ajuntaments del Maresme, 1 representant del sindicat UGT, 1 representant del sindicat CCOO, 1 representant de la patronal FAGEM i 1 representant de la patronal PIMEC. Aquesta comissió serà l´encarregada de portar a terme els treballs tècnics per a la redacció del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, que s´hauran de traslladar a la comissió política, un cop finalitzats.
QUART.- Dur la proposta de Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme a revisió i validació dels serveis jurídics de l´Ajuntament de Mataró i del CC Maresme.
CINQUÈ.- Realitzar i aplicar un calendari de treball que finalitzi amb la signatura del nou Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, abans del gener del 2009.
SISÈ.- Concórrer de forma concertada ambdós pactes existents a les convocatòries de subvenció que puguin convocar-se durant l´any 2008 en les matèries pròpies de la seva activitat. Aquest acord ha estat firmat per Alícia Romero, presidenta del Pacte Territorial per a l’Ocupació de Mataró; Bernat Costas, president del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació del Maresme, José Antonio Alcaide, secretari general de la UGT del Maresme; José Cachinero, secretari general de CCOO del Maresme, Roser Moré, presidenta de FAGEM i José Hallado, director de relacions laborals i polítiques socials de PIMEC.