Lleuger increment de la concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta al Maresme Nord

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 10 de gener de 2002 va ser de 288 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

El Consell Comarcal del Maresme millora el servei de recollida selectiva de brossa ampliant el nombre de contenidors

 


El Consell Comarcal del Maresme ha iniciat la primera setmana d’agost un programa de millora del servei que presta als municipis de la comarca en matèria de recollida selectiva de residus en les fraccions de vidre, envasos i paper. Per tal d’atendre la demanda i apropar al ciutadà els recursos que li facilitin fer una tria correcta dels diferents residus, el CCM amplia el nombre d’àrees de recollida amb el desplegament de nous contenidors.


Durant aquest mes d’agost, el Consell Comarcal del Maresme, a través de SIMMAR (empresa concessionària del servei) instal·larà 160 contenidors nous de recollida selectiva de les diferents fraccions: paper i cartró, vidre i envasos en els diferents municipis en els quals presta aquest servei. A banda d’aquesta ampliació, el programa de millora del servei de recollida selectiva s’ha iniciat la primera setmana d’agost amb la substitució de 90 contenidors que estaven en mal estat. El Consell Comarcal del Maresme gestiona el servei de recollida de selectiva a 20 municipis de la comarca: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Dosrius, Malgrat de Mar, El Masnou, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià i Tordera. Podeu consultar les dades de recollida selectiva a totes aquestes poblacions,  
clicant aquí

El Consell Comarcal destinarà 6.000 euros a la campanya d’emergència pels damnificats pel terratrèmol d’Haití

  


El Consell Comarcal del Maresme s’ha sumat a la campanya d’emergència que ha endegat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar Haití en el procés de reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol que va sacsejar el país el passat 12 de gener.


El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques (PSC, CiU, ERC, PP i ICV), destinar 6.000 euros a aquesta campanya d’emergència que servirà per col·laborar en el procés de reconstrucció postemergent. Les conseqüències del terratrèmol del passat 12 de gener van ser devastadores. L’epicentre es va situar en les zones més poblades del país i, a la vegada les més vulnerables.

El Consell Comarcal i el Col·legi d’Advocats de Mataró posen en marxa una oficina d’intermediació hipotecària

 

El proper dilluns, 5 de novembre, es posarà en marxa l’Oficina d’Intermediació Hipotecària que té com a objectiu principal ajudar les persones i famílies que no poden fer front als pagaments de la hipoteca a negociar amb les entitats bancàries mesures alternatives que evitin la pèrdua de l’habitatge. Aquest servei entra en funcionament, com a prova pilot, després del conveni que han signat el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, i el degà del Col·legi d’Advocats de Mataró, Julio J. Naveira.

L’Oficina té un caire preventiu perquè tal i com s’ha explicat en l’acte de signatura del conveni, “la negociació és molt més complicada en el moment que ja hi ha interposada una demanda d’execució hipotecària o s’està en el procés d’execució”. Durant el 2011 es van registrar 443 demandes d’execució en l’àmbit territorial del Partit Judicial de Mataró i durant els 6 primers mesos d’aquest any ja se n’havien comptabilitzat 319. Per intentar frenar aquestes xifres, s’ha fet una crida perquè les persones i/o famílies busquin ajuda quan vegin que els seus ingressos no els permeten fer front al pagament de l’hipoteca.

Les persones que es trobin en aquesta situació disposen d’un nou recurs a partir del 5 de novembre: l’Oficina d’Intermediació Hipotecària que habiliten el Consell Comarcal del Maresme i el Col·legi d’Advocats de Mataró. Serà un servei gratuït que es prestarà als ciutadans dels municipis que formen part del Partit Judicial de Mataró (exceptuant Mataró que ja disposa d’un servei municipal de característiques similars): Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, El Masnou, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

Segons ha anunciat el president del CCM, “el Consell Comarcal està en converses amb el Col·legi d’Advocats d’Arenys de Mar per arribar a un acord similar i que l’Oficina d’Intermediació Hipotecària dóni servei també als ciutadans empadronats en algun dels municipis del Maresme Nord”.

Per accedir-hi al servei, cal demanar hora a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal (Tel: 93 741 16 16) des d’on es tramitarà la visita amb els advocats que estudiaran cada cas. Els requisits que s’han de complir són els següents:

 • Estar empadronat en qualsevol dels municipis del Partit Judicial de Mataró, tret de Mataró.
 • Ser propietari de l’habitatge hipotecat, on han d’estar empadronats, i que aquest sigui la vivenda habitual.
 • Acreditar que la renda de la unitat familiar no supera els 1.065,02 euros bruts mensuals, ni els 14.910,24 euros bruts anuals.
 • No tenir un expedient obert pel maeix concepte en un altre organisme, públic o privat, que realitzi funcions iguals o similars al que presta l’Oficina d’Intermediació Hipotecària.

L’Oficina facilitarà als usuaris:

 • Informació de les responsabilitats en què s’incorre en cas d’impagament de les quotes hipotecàries, per tal d’evitar l’inici dels processos d’execució hipotecària.
 • Un plantejament de mesures correctores que permetin mantenir el pagament de les quotes hipotecàries
 • La negociació de mesures alternatives a les dificultats derivades de l’impagament de les quotes hipotecàries, que facilitin el manteniment de l’habitatge per part del propietari
 • I, sempre que sigui possible, es faran les gestions pertinents per evitat els desnonaments derivats de l’impagament dels prèstecs hipotecaris.

18 ajuntaments del Maresme es posicionen a favor de la regulació del preu de lloguer d’habitatges en els seus municipis

El 22 de setembre de 2020 va entrar en vigor la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge amb l’objectiu de contenir i moderar el preu dels lloguers de les residències permanents a les àrees on hi ha dificultat per trobar un pis o casa amb un lloguer assequible.

Un any després, els 6 municipis maresmencs, que inicialment van formar part de les 61 localitats catalanes declarades com a àrea de mercat d’habitatge tens, han aprovat per Ple la pròrroga -per un període de 5 anys- de les mesures de contenció del preu de lloguer.

L’Agència d’Habitatge de Catalunya ja ha donat el vist-i-plau a El Masnou, Mataró, Montgat i Canet de Mar i està tramitant la renovació a Premià de Mar i Vilassar de Mar.

El Maresme, tal i com recull la moció per promoure la Declaració dels municipis del Maresme com a Àrea amb mercat d’habitatge tens, aprovada pel Consell Comarcal el passat mes de maig, és un territori amb lloguers residencials molt elevats. Segons les dades d’IDESCAT, el preu mitjà del lloguer a la comarca és de 839,34€, una renda superior a la catalana que se situa en els 734,33€. A nivell local, 14 municipis de la comarca registren també un preu de lloguer superior a la mitjana catalana.

Aquesta situació ha fet que, a banda dels 6 anteriors, 12 ajuntaments ja hagin demanat ser declarats àrea d’habitatge tens i 4 més han comunicat que ho faran properament. Els ajuntaments que ja han fet l’aprovació són Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrils, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Palafolls, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Tiana i Vilassar de Dalt. Han anunciat que ho portaran a propers plens Argentona, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt i Teià.

El conseller delegat de Serveis a les Persones, Marc Bosh de Doria, creu que el fet que, a hores d’ara 22 dels 30 ajuntaments maresmencs demanin mesures de contenció en les rendes de lloguer és una bona notícia perquè “té un impacte sobre el 80,59% de la població maresmenca” i remarca que “l’accés a l’habitage és un dels grans reptes que tenim a la comarca i les administracions hem de fer-hi front per evitar l’increment de la pobresa habitacional i que els preus de lloguer acabin expulsant dels nostres municipis a moltes persones. Els preus de lloguer no estan a l’abast de la majoria de sous“.

Tanmateix, el conseller torna a oferir el suport de l’Oficina d’Habitatge del Maresme per acompanyar els ajuntaments en les polítiques que fomentin l’accés a l’habitatge. De fet, el Consell Comarcal està donat suport en la tramitació de la declaració d’àrea de mercat d’habitatge tens a tots els ajuntaments que ho han sol·licitat

La situació del Maresme, segons els requisits establerts per poder tramitar la declaració d’àrea de mercat d’habitatge tens és la següent:

 • 29 dels 30 municipis del Maresme compleixen el requisit de creixement interanual acumulat dels preus de 3 punts per sobre de l’IPC
 • En 25 municipis el preu de lloguer mitjà és superior al 30% dels ingressos habituals de la llar o la renda mitjana de persones menors de 35 anys
 • 21 municipis van registrar entre 2019 i 2020 un increment de preus superior a la mitjana catalana.

Oberta la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer 2021

NOVETATS:

AMPLIACIÓ DE TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: 11 de juny de 2021

El passat divendres es va publicar en el DOGC la RESOLUCIÓ TES/1497/2021, de 17 de maig, de modificació de la Resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, amb la incorporació del següent: ” Excepcionalment, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats d’acord amb els apartats b.1) i b.2), s’admetran els ingressos de l’any de la convocatòria de la unitat de convivència en els supòsits següents: divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti la documentació següent: una declaració responsable on consti el supòsit que causa el canvi significatiu d’ingressos en relació amb el període general que s’ha d’acreditar segons la convocatòria; la documentació acreditativa d’aquests ingressos i del canvi de situació, i l’informe de vida laboral.”

Podeu veure les nova convocatòria amb l’apmpliació de termini en aquest enllaç.

Com presentar la sol·licitud:

Per reduir el màxim la mobilitat i evitar contagis és molt important que en la mesura del possible els sol·licitants presentin la documentació per les següents vies que s’han habilitat o ho estaran en breu:

INTERNET

1.    A través del WEB de l’Agència de l’HabitatgeEs necessita l’idCAT per a realitzar el tràmit.  

Si no disposeu d’idCAT, el podeu tramitar en aquest enllaç

2.    A través de la instància genèrica del portal de TRÀMITS del WEB del Consell Comarcal del Maresme.  Es necessita l’idCAT per a realitzar el tràmit.

OFICINA DE CORREUS

1. Les oficines de correus ofereixen la possibilitat de registrar, digitalitzar i enviar documents a les administracions públiques. Aquest servei té un cost i està subjecte a l’aplicació de les tarifes corresponents.

OAC DELS AJUNTAMENTS

1. A través de l’EACAT, si el vostre ajuntament ofereix als ciutadans la possibilitat de digitalitzar els documents i enviar-nos-els a través de l’administració electrònica. 

PRESENCIALMENT

1. En casos excepcionals a l’Oficina d’Habitatge del CCM i sempre amb CITA PRÈVIA. Aquesta possibilitat s’oferirà a aquelles persones no tenen cap altra forma de presentar l’ajut.

Per demanar cita, cal trucar al telèfon del Consell Comarcal: 93 741 16 16

El Consell Comarcal se suma a la celebració del Dia Mundial de l’Aigua recordant que cal un consum responsable i una gestió eficaç dels recursos

 
Els dies internacionals serveixen per situar a l’agenda aquelles temes que requereixen d’una sensibilització general per part de la població. Aquest és el cas de l’aigua, sobre el qual, avui, 22 de març, se celebra el Dia Mundial. El Consell Comarcal del Maresme s´hi suma contribuint a la difusió dels consells de consum responsable. Entre tots hem d’aconseguir que aquest bé tant necessari i, a la vegada escàs, arribi a tothom.

El Consell Comarcal, que gestiona l’aigua en Alta a la zona de l’Alt Maresme des de 1994, ha compartit històricamet amb el territori el neguit per l’escassetat d’aigua potable generada per la salinització i fruit de la sobreexplotació dels aqüífers naturals abans de la posada en marxa de la dessalinitzadora. Aquesta proximitat a la problemàtica territorial i la sensibilitat envers la situació econòmica actual ha fet que el Consell Comarcal hagi frenat en la mesura del possible la pujada de les tarifes en Alta. Mentre, en els darrers 4 anys, hi ha zones on aquestes han experimentat un increment del 90%, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat aquesta setmana que en el cas del subministrament en Alta al Maresme Nord sigui ha del 34%.

A banda d’això, El CCM aprofita la celebració del Dia Mundial de l’Aigua i el fet que el 2013 hagi estat declarat com a Any Internacional de la Cooperació en l’àmbit de l’aigua per recordar a la població que cal fer-ne un consum responsable. Podeu veure els consells de l’Agència Comarcal de l’Aigua CLICANT AQUÍ

El Consell Comarcal gestiona la xarxa d’aigua en Alta al nord de la comarca (des d’Arenys de Mar / Arenys de Munt fins a Tordera) i disposa, a banda de la xarxa, d’una sèrie de pous a la Tordera, una planta potabilitzadora a Palafolls i rep l’aportació d’aigua de la Planta de Tractament d’Aigua Marina que va entrar en funcionament l’any 2003.

El Maresme aspira a convertir-se en referent europeu de valorització energètica de residus

El Congrés Recuwatt se celebrarà els dies 4 i 5 d’octubre al Tecnocampus Mataró-Maresme

 

Més de 400 experts en valorització de residus es trobaran a Mataró el proper mes d’octubre per participar en  la segona edició del congrés Recuwatt que organitza el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme -entitat que aplega 28 municipis del Maresme, el Consell Comarcal i l’Agència de Residus. Durant dos dies, el Maresme serà referent europeu en reciclatge i energia.

La valorització energètica de residus constitueix una via de gestió complementària a la del reciclatge i, tal i com estableix la legislació europea i espanyola, ha de ser prioritària a qualsevol activitat d’eliminació a través d’abocador. Actualment a la Unió Europea hi ha més de 400 instal·lacions de valorització energètica en funcionament.

El Consorci per al Tractament dels Residus Sòlids Urbans del Maresme ha volgut situar el Maresme en punt de trobada internacional dels professionals del sector. Amb aquest objectiu, l’any 2011 va nèixer el congrés Recuwatt que va aplegar més de 400 experts i 40 entitats nacionals i internacionals públiques i privades. L’èxit de la trobada va esperonar l’organització a consolidar el Congrés amb una periodicitat bianual. Així, la segona edició de Recuwatt se celebrarà els dies 4 i 5 d’octubre al Tecnocampus Mataró-Maresme.

Una de les novetats més significatives és la Trobada de Ciutats que aplegarà per primera vegada alcaldes i alcaldesses de tots els municipis espanyols amb plantes de valorització energètica en el seu territori i que comptarà també amb la presència de diverses ciutats europees convidades. Aquesta trobada se celebrarà un dia abans de l’inici oficial del Congrés (el 3 d’octubre). L’intercanvi d’experiències es mantindrà a través de les diverses taules rodones programades. Destaca la de Comunitats Autònomes (el 5 d’octubre) en la qual prendran part els màxims responsables en gestió de residus.

Una altra novetat d’aquesta segona edició de Recuwatt és l’estreta col·laboració del Congrés amb diferents entitats acadèmiques i del món científic (Academic Parters), a través de la qual es pretén visualitzar la relació entre el món universitari, la investigació i el sector específic.

Com es va posar de manifest a la primera edició, Recuwatt vol recollir els aspectes de major interès en el sector de la valorització enerètica de residus, amb un abast tant nacional com internacional. Així, per a aquesta segona edició es confirma la presència de prestigiosos ponents de referència en el sector procedents de diferents punts de la geografia mundial.

Podeu ampliar informació consultant el web del Congrés: www.recuwatt.com

Què s’ha de fer per formar part de la borsa de lloguer?

 Si sou propietari/a d’un habitatge, el teniu desocupat i voleu llogar-lo amb garanties, només us cal posar-vos en contacte amb nosaltres:

Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme
Plaça Miquel Biada 1 de Mataró (davant de l’estació de RENFE)
Telèfon: 93 741 16 16
 
habitatge@ccmaresme.es

Activada la convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones majors de 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer de l’habitatge per a persones majors de 65 anys que ja havien fet la sol·licitud el 2019.

Tenint en compte la situació d’emergència sanitària, l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme ha contactat amb totes les persones beneficiàries i ha establert els canals online pertinents per cursar la sol·licitud.

Per a consultes, s’ha habilitat el telèfon: 669 45 77 56