Disminueixen en més d’un 5% els accidents laborals amb baixa al Maresme

  


L’any 2002 es van registrar 6.732 accidents laborals amb baixa a la comarca del Maresme, 370 menys que en el decurs de 2001. Les xifres recollides per l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme, servei del CCM, apunta que en termes absoluts, el major descens ha tingut lloc entre els accidents lleus (passant de 7.030 al 2001 a 6.665 al 2002), tot i que en termes relatius, han estat els accidents mortals els que han baixat més. L’any 2001 es van produir 4 morts per accident laboral i l’any 2002 es van registrar 2 víctimes. Pel que fa a accidents amb ferits de pronòstic greu, de 68 l’any 2001 s’ha passat a 65 l’any 2002.


La Construcció ha estat l’únic sector que ha incrementat el nombre d’accidents laborals amb baixa (l’augment ha estat del 2,92%); en canvi, l’agricultura ha registrat el descens més important (23,31%). El mes més fatídic va ser el de juliol. S’hi van produir els dos accidents laborals amb víctimes mortals. Un va ser al sector de la Construcció i l’altre al sector Serveis.
 
Dades de sinistralitat laboral al Maresme any 2002  
Dades de sinistralitat laboral al Maresme any 2001