El 19,4% de les llars del Maresme estan ocupades per persones que viuen soles

 


L’Observatori del Mercat Laboral del Maresme del Consell Comarcal ha extret informació de l’estudi elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre les característiques de les llars de la comarca a partir del cens de 2001. Segons aquestes dades, des de 1996 el nombre de llars al Maresme ha augmentat el 20%. El 2001 hi havia 127.148 habitatges. Mireu la gràfica d’evolució (document excel)  
Cliqueu aquí .


De les més de 127.000 llars, el 27,3% estan formades per 2 membres, i el 22,6% per tres membres. Cal remarcar però, el fet que el 19,4% de les llars a la comarca siguin unipersonals. De fet, la llar unipersonal ha estat la tipologia que ha sofert un major increment des de 1996, passant de representar el 15% al 19% l´any 2001, i registrant una variació del 54% respecte de l´any 1996. Per altra banda, el seu pes varia força d´uns municipis a uns altres; així, mentre a Caldes d´Estrac representen el 28,70%, a Tiana només representen l´11´70%. D’altra banda, el 44% són llars ocupades per tres o quatre membres, i les llars de més de 5 membres representen menys del 3%. Per veure la situació de l’habitatge a cada municipi del Maresme, consulteu la gràfica, (document excel)  
Cliqueu aquí El 81% de les llars al Maresme són en propietat D’altra banda i pel que fa al règim de tinença de l’habitatge, segons les dades del Cens 2001 publicades aquest mes per l´Institut Nacional d´Estadística, el 81% de les llars al Maresme es tenen en propietat (103.285). D´aquestes, el 52% estan totalment pagades, el 42% tenen hipoteca, mentre el 6% han estat heretades. Només el 14% de les llars del Maresme estan llogades. Consulteu la gràfica, municipi per municipi, (document excel)  
Cliqueu aquí .