El Consell Comarcal del Maresme porta l’emprenedoria a les aules

Nova edició dels Tallers d’emprenedoria per a joves estudiants del Maresme

El Consell Comarcal posa a disposició dels instituts del Maresme la 13ena edició de tallers d’emprenedoria per a persones joves estudiants. L’objectiu és fomentar l’esperit emprenedor de l’alumnat de batxillerat, cicles formatius i dels grups de 3r i 4rt d’ESO que cursen l’assignatura optativa d’emprenedoria.

Els tallers, de 2 hores de duració, incentiven la descoberta de les capacitats i aptituds individuals emprenedores, faciliten eines i recursos necessaris per a la creació d’un negoci i enfoquen l’autoocupació com una alternativa de sortida professional en un entorn generador de noves oportunitats.

La novetat per al curs 2024-2025 és la incorporació d’un nou taller a l’entorn de la Intel·ligència Artificial i les seves aportacions al món de l’emprenedoria

En concret, s’oferten 6 tallers:

1.- La idea com a clau de l’èxit d’un negoci

2.- Habilitats emprenedores i equip promotor

3.- Vull constituir una empresa, per on començo?

4.- El mètode canvas

5.- Presentació del meu projecte: “Elevator Pitch”

6.-La Intel·ligència Artificial com a eina emprenedora

Els centres docents del Maresme que hi estiguin interessats, han d’enviar al servei comarcal d’Emprenedoria aquesta sol·licitud

SOL·LICITUD

DADES DEL CENTRE I LA PERSONA SOL·LICITANT

DADES DELGRUP DESTINATARI DE LA FORMACIÓ

TALLERS SOL·LICITATS

ALTRES INFORMACIONS

AVÍS LEGAL

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT