El Maresme arriba als 400.000 habitants, segons els censos municipals de principis d’any

 


La comarca del Maresme era a punt de superar els 400.000 habitants a 1 de gener de 2005. Segons les dades recollides pel Servei d’Observatoris del Consell Comarcal del Maresme dels padrons municipals, el Maresme tenia a 1 de gener de 2005 399.927 habitants censats. Aquestes són les dades que els ajuntaments van fer arribar a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que encara són pendents d’aprovació per part d’aquest organisme.


Fent la comparació entre les darreres dades oficials de l’INE, que corresponen a 1 de gener de 2004, i les ofertes pels ajuntaments a 1 de gener de 2005, la comarca del Maresme ha augmentat la seva població en 13.354 habitants. Només hi ha dos municipis: Arenys de Munt i Cabrils que experimenten una lleugera davallada de població. Per consultar les dades de població, municipi per municipi a 1 de gener de 2005  
Cliqueu aquí
– Per consultar les dades de població publicades per l’INE a 1 de gener de 2004,  
Cliqueu aquí