L’activitat econòmica del Maresme manté una trajectòria ascendent

L’Observatori de la Competitivitat Empresarial edita l’informe del segon semestre de 2006

El dinamisme de l’economia de Catalunya té el seu reflex també a la comarca del Maresme. Segons conclou l’informe del segon semestre de 2006 elaborat per l’Observatori de la Competitivitat Empresarial del Consell Comarcal del Maresme, el 84% de les empreses que formen part de la mostra d’estudi projecten ampliar el seu negoci.


L’Observatori de la Competitivitat Empresarial és una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme i de l’Escola Universitària del Maresme que té com a objectiu dotar-se d’un instrument d’anàlisi econòmica de la comarca tot valorant, semestralment, el nivell de competència de la indústria i dels serveis del Maresme. L’estudi es fa a partir d’un pannell d’empreses que per les seves dimensions i característiques són una mostra representativa del dinamisme de l’activitat econòmica de la comarca.

L’informe corresponent al segon semestre de 2006, recull que durant aquest període, el 75% de les empreses ha augmentat la seva facturació 2 punts per sobre del primer semestre del mateix any i 5 punts més si es compara amb el segon semestre de 2005. La proporció d’empreses que considera que la seva facturació s’ha estancat és de l’11,4% i correspon, principalment, a empreses del sector químic i de noves tecnologies.


La consolidació de la conjuntura econòmica favorable, explica que les empreses manifestin la seva voluntat d’expandir la seva activitat. El 84% de les empreses consultades projecten ampliar el seu negoci fora de la comarca i el 56,8% preveu obrir nous establiments al Maresme. Aquest biaix cap a l’expansió fora de la comarca, segons s’apunta a l’informe, no ha de generar recels sobre un risc de deslocalització de l’activitat productiva al Maresme, sinó que obeeix a la pròpia naturalesa de les empreses que conformen la mostra: empreses de dimensió mitjana i gran que tenen una escala d’operacions d’àmbit nacional, estatal i/o internacional. En períodes d’expansió econòmica, aquestes empreses han de cercar nous mercats per crèixer.

Tot i això, alguna empresa sí que ha manifestat la seva voluntat d’ampliar l’activitat industrial fora de la comarca per la dificultat de trobar al Maresme sòl a bon preu.  Precisament, el preu del sól és l’element que pitjor valoren els empresaris. En canvi, les empreses valoren molt positivament del Maresme com a lloc de localització el fet que és un territori que disposa de bones infrastructures de comunicació, la proximitat als consumidors, la facilitat en l’accés a les noves tecnologies, unes condicions de finançament avantatjoses, la presència d’institucions que faciliten la formació continuada dels seus treballadors i l’existència de bons serveis locals i de treballadors qualificats.

  • Podeu consultar l’informe de l’Observatori de la Competitivitat Empresarial corresponent al 2n semestre de 2006, Clicant aquí