L’índex de sinistralitat laboral al Maresme se situa per sobre del de la província i del de Catalunya

L’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal sobre la sinistralitat laboral al Maresme durant el tercer trimestre de 2010 reflecteix un augment en les xifres absolutes d’accidents a la feina. La dada més preocupant, però, és que l’índex d’incidència al Maresme és superior al de la província de Barcelona i al de Catalunya.


L’índex d’incidència és el paràmetre que serveix per mesurar objectivament l’evolució de la sinistralitat laboral tota vegada que relaciona el nombre absolut d’accidents a la feina per cada 100.000 afiliats al règim general de la Seguretat Social. Aquest mètode permet tenir uns valors de referència que no estan distorsionats per la situació econòmica puntual de més o menys activitat laboral.

Segons l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local, l’índex d’incidència es va situar en el Maresme en 1.261,54 accidents laborals amb baixa per cada 100.000 afiliats. Durant el mateix període de temps, l’índexde la província de Barcelona va ser de 1.002,2 i el de Catalunya de 1.042,72. A més, tant a la província de Barcelona com al conjunt de Catalunya va haver-hi una reducció de la sinistralitat laboral.

En xifres absolutes, durant els mesos de juliol, agost i setembre es van registrar un total de 1.068 accidents laborals. La dada positiva és que no es va haver de lamentar cap víctima mortal i només 7 sinistres van provocar als treballadors ferides de pronòstic greu.

Per sectors, els serveis són els que acumulen una xifra absoluta més elevada d’accidentats laboralment (636), seguit de la construcció (212), la indústria (197) i l’agricultura (27).

Podeu ampliar la informació, consultant l’informe de sinistralitat laboral elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: