La sinistralitat laboral a la comarca del Maresme va augmentar un 9,3% l’any 2006

 


L’any 2006 es va tancar amb un total de 6.147 accidents amb baixa laboral a la comarca del Maresme. Aquesta xifra representa un increment de la sinistralitat laboral d’un 9,3% respecte a l’any anterior. Tot i això, la part positiva és la disminució dels accidents mortals. Els 2004 i 2005 van perdre la vida, cada any, 5 treballadors a causa d’un accident laboral. Aquesta xifra es va reduir l’any 2006 i es van registrar 3 víctimes mortals. Aquestes dades de sinistralitat laboral han estat recollides per l’Observatori de desenvolupament local del Consell Comarcal del Maresme


L’any 2006 es van registrar a la comarca del Maresme 524 accidents laborals més que l’any anterior. Concretament, es van comptabilitzar 6.147 davant dels 5.623 de l’any 2005. El 99,1% dels accidents van provocar ferides de pronòstic lleu als treballadors i treballadores afectades, el 0,8% van ser greus i el 0,1% mortals. En comparació amb les xifres de 2005, els accidents lleus van experimentar un increment del 9,9%, mentre que els greus van disminuir un 30,1% i els mortals es van reduir d’un 40%. Seguint la tendència d’anys anteriors, la major part dels accidents va tenir lloc en activitats del sector serveis (40,6%). El 30,2% es va produir a la construcció, el 27,1% a la indústria i el 2,1% a l’agricultura. Fent la comparació amb el 2005, s’observa que la construcció ha registrat el major augment de la sinistralitat amb un increment relatiu del 20,9%. També hi ha hagut un increment en els serveis (7,8%) i en la indústria (1,5%). En canvi, l’agricultura ha experimentat una reducció del 3,1%.