VIGILANT DE SEGURETAT

Nom de l’entitat Centinel Drone Sector/especialitat professional Seguretat Privada Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa Programa PICE Municipi on es realitza el curs/acció Pineda de Mar Nom del centre on s’imparteix Centinel Drone Adreça Avda. Puerto Rico, 25. 08397, Pineda de Mar Data d’inici 27-01-2020 Data de finalització 26-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres (9:00 a 14:00 o 14:00H a 19:00H) Total d’hores 215 Requisits d’accés

– Estar en situació d’atur
– Tenir entre 16 a 29 anys.
– Estar inscrit/a a la Garantia Juvenil

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma oficial per obtenir la TIP de Vigilant de Seguretat Termini d’inscripció Imminent i resta de l’any Com s’ha de fer la inscripció? Trucar al 931 288 560 o enviant dades a info.centinel.drone@gmail.com Documentació a lliurar – Nom i cognoms, DNI/NIE i telèfon Més documentació Curs homologat per fer-se Vigilant i obtenir la TIP.

OPERARI /A PROTECCIONS COL·LECTIVES

Nom de l’entitat FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Sector/especialitat professional CONSTRUCCIÓN / PROTECCIONES COLECTIVAS Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICE Municipi on es realitza el curs/acció BADALONA Nom del centre on s’imparteix FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Adreça AVDA. DE LA COMUNITAT EUROPEA, 32. 08917 – BADALONA Data d’inici 28-04-2020 Data de finalització 19-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 14H Total d’hores 215 Requisits d’accés
 • MAJOR DE 18 ANYS I MENOR DE 30 ANYS.
 • ESTAR INSCRIT7A I SER BENEFICIARI/A DE GARANTIA JUVENIL.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMES DE LA CAMBRA DE COMERÇ I DE LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ Termini d’inscripció MITJANS D’ABRIL Com s’ha de fer la inscripció? NOS PONEMOS EN CONTACTO CON EL INTERESADO PARA CONCERTAR UNA ENTREVISTA CON LAS ORIENTADORAS LABORALES Y RELLENAR LA DOCUMENTACIÓN. Documentació a lliurar
 • còpia fulla inscripció a garantia juvenil
 • còpia dni/nie
 • cv actualitzat
Més documentació Operari/a  de protecciones colectivas, trabajan en diversos sectores, en la obra, espectáculos, industria, colocan las protecciones para evitar accidentes de trabajo, colocación de barandillas, redes etc.

Escola Salesians

1. Manteniment i arranjament d’habitatges


Dates de realització: 30 gener fins 21 juny 2017


Data màxima d’acceptació de persones joves: 30 gener 2017


Horari: 9-13 (dimarts a divendres)


Lloc de realització: Salesians Sant Jordi Mataró


Descripció de l’acció: curs enfocat a professionalitzar joves per a que siguin capaços de realitzar reformes en habitatges. Es formarà als joves en electricitat, paleteria, pintura i fusteria. 


Nombre de places: 8


Requisits: A paritr de 18 anys


Per a més informació contactar amb: Clara Muntañá.Tel: 937589069. clara.muntana@salesians.cat2. Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 


Dates de realització: 30/01/2017 a 28/07/2017


Data màxima d’acceptació de persones joves: 25/01/2017


Horari: 09:00 a 13:00h


Lloc de realització: Salesians Sant Jordi de Mataró


Descripció de l’acció:El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques especifiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.


Nombre de places: 15


Requisits:  A paritr de 18 anys


Per a més informació contactar amb: Elisabet Pujadas. Tel: 937 589 069 _ 689 046 719. Elisabet.pujadas@salesians.cat

Sessió informativa: Ajut econòmic per a joves que vulguin crear una empresa o l’hagin creat recentment

 

Els i les joves de menys de 30 anys que vulguin crear una empresa, o l’hagin creat recentment, es poden beneficiar d’una subvenció de 9.900 euros.

El proper 11 de juliol, a les 12:00h, es farà al Consell Comarcal una sessió informativa per explicar els requisits i les condicions per accedir a aquest ajut. L’explicació anirà a càrrec de representants de Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Per assistir-hi cal inscripció prèvia mitjançant AQUEST FORMULARI

Data: 2018-07-11

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

Adreça: Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Nom de l’entitat Aula Activa Enllaç a l’acció www.aula-activa.com Sector/especialitat professional Atenció a les persones Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Aula Activa Adreça Alcalde Abril, 9 1r 2a Data d’inici 14-06-2019 Data de finalització 29-11-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) de 9 a 14h de dilluns a divendres Total d’hores 370 teòriques i 80 pràctiques en centres de treball Requisits d’accés
 • Estar a l´atur
 • Tenir més de 18 anys
 • Disposar del títol de l´ESO, E.G.B., Batxillerat, B.U.P, FP1, FP2, Cicle formatiu de Grau mig o Grau superior
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Titulació oficial: Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials Termini d’inscripció 14/06/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Lloc on fer la pre-inscripció: Aula Activa, Alcalde Abril 9, 1r 2a de Mataró T. 937570893 Documentació a lliurar
 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia compulsada estudis.
 • Document DARDO (paper de l´atur)
Més documentació

 

4a i 5a Gama. Elaboració i Comercialització.

Nom de l’entitat Impulsem, SCCL Sector/especialitat professional Hostaleria i Comerç Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa Star Jobs Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Impulsem Adreça C/Tàpies 6, 08001 Barcelona (Raval) Data d’inici 07-10-2019 Data de finalització 21-11-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h. Total d’hores 140 hores Requisits d’accés Coneixement bàsic de la llengua castellana o catalana Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Un certficat de superació de l’acció del SOC Termini d’inscripció Del 30/09/2019 fins al 14/10/2019 Com s’ha de fer la inscripció?

– Trucar a l’entitat i preguntar per la responsable de la formació (Venus Müller) i ella li proposarà a la persona interessada

– O bé venir a una sessió individual de informació o a una sessió grupal.

Documentació a lliurar – Fotocòpia demanda d’ocupació (SOC), certificat de la Garantia Juvenil i fotocòpia del DNI. Més documentació

Els objectius de la formació:
– Reforçar les habilitats comunicatives i relacionals en l´àmbit professional.
– Adquirir vocabulari bàsic d´anglès en hostaleria.
– Conèixer i practicar tècniques bàsiques d´elaboració i conservació de productes de 4a i 5a gama.
– Realitzar pràctiques en el sector comerç/hostaleria (opcionals)

PROMOCIÓ I NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/promocio-i-negoci-a-traves-de-les-xarxes-socials/3107 Sector/especialitat professional Comerç i màrqueting Municipi on es realitza el curs/acció Arenys de mar Nom del centre on s’imparteix Edifici Xifré Adreça C/ d’Auterive s/n Arenys de Mar Data d’inici 03-02-2020 Data de finalització 16-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns i dimecres de 17:55 a 21:00h Total d’hores 40 hores Requisits d’accés

– En aquest NO es poden inscriure persones treballadores de l’Administració Pública.
– Coneixements bàsics de navegació web
– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per a persones desocupades
– En el cas de persones en actiu és IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins 27-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar la preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com
– Cercar el curs i clicar a inscriure’s
– Cal registrar-se si el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop omplert i enviar el formulari, la preinscripció ja està feta.

Documentació a lliurar

Persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia dni per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Persones treballadores en situació d’atur:
– Fotocòpia dni per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses

ANGLÈS B.1.A

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/angles-b.1.a/3052 Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO Mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Data d’inici 05-05-2020 Data de finalització 14-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h Total d’hores 60 hores Requisits d’accés

– Prova de selecció prèvia a l’inici del curs.
– Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per persones desocupades
– En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Del 10-02-2020 al 28-04-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

En el següent enllaç https://www.idfo.com/curso/angles-b.1.a/3052

Documentació a lliurar Treballadors/es en actiu: – fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència) – fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior Treballadors/es en situació d’atur: – fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència) – fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc) – document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral) Més documentació Aquest curs et permetrà utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma oral com escrita.

El viatge emocional de la incertesa. Gestionant el canvi

INSCRIPCIONS

obertes fins al 6 de novembre

El camí de l’emprenedoria ja és de per si tota una aventura plena d’il·lusions i expectatives, però també de moments d’inseguretat, dubtes i pors.

No podem controlar què ens portarà el futur, però sí que podem aprendre a acceptar els canvis d’una manera serena que ens permeti seguir caminant.

En aquest taller aprendrem a entendre i gestionar les emocions eficaçment per continuar endavant

CONTINGUTS:

 • Entendre i ser conscient de com podem actuar davant la incertesa del moment present.
 • Desenvolupar una mirada que permeti desplegar les nostres capacitats per fer front a les circumstàncies.
 • Aprendre a observar els moviments emocionals. Entendre’ls i gestionar-los per prendre bones decisions.
 • Adquirir eines i recursos per mantenir una actitud activa en tot moment.

PROGRAMA:

Sessió 1: Paisatge interior de la incertesa.

 Sessió 2: Creant actituds, pensaments i accions.

Sessió 3: Gestionant el canvi: Objectiu, intenció i motivació.

Sessió 4: Caminant cap al reconeixement, innovant i confiant.

ÈPICA SINGULARS 2.0.

Nom de l’entitat ACTIVIDADES ARTÍSTICAS LA FURA DELS BAUS SA Enllaç a l’acció https://epicalab.com/ Sector/especialitat professional ACTIVITATS ARTÍSTIQUES Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa SINGULARS 2018 Municipi on es realitza el curs/acció Badalona Nom del centre on s’imparteix Fundació Èpica La fura dels Baus Adreça Velazquez 36-56 (08911) Badalona Data d’inici 25-02-2019 Data de finalització 12-07-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) dilluns a divendres de 16h a 20h Total d’hores 400 hores Requisits d’accés

Joves entre 18 i 19 anys, inscrits com a demandant d’ocupació al SOC i la garantia juvenil. Preferentment joves de

Badalona i rodalies.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Audiovisuals (150 h) Treballs verticals, carretons i plataformes elevadores (165 h) Termini d’inscripció 22/02/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Enviar un correu electrònic a soc@epicalab.com amb dades de contacte, CV, com ens ha conegut i per què vols participar. Documentació a lliurar

A l’entrevista:
Inscripció al SOC.
Garantia juvenil.
CV
DNI/NIE

Més documentació

Una experiència d’ocupació del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d´Ocupació Juvenil, d´acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil  i de la mà de La Fura dels Baus on aprendràs de forma vivencial, tècniques audiovisuals i de construcció relacionades amb l’espectacle, a més posareu en joc tot l’aprenentatge adquirit realitzant dos workshows.