Inici Servei comarcal de joventut Programa Referent d'Ocupació Juvenil

Programa Referent d'Ocupació Juvenil

CP SERVEIS DE RESTAURANT (NIVELL 2)

Nom de l’entitat Assesform Assessors, s.l. Enllaç a l’acció https://assesform2.assesform.es/serveis-de-restaurant-2/ Sector/especialitat professional Hostaleria i turisme Municipi on es realitza el curs/acció TORDERA Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors Adreça Camí ral, 158 baixos 08490 Tordera Data d’inici 18-10-2019 Data de finalització 22-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h Total d’hores 590 hores Requisits d’accés

Graduat en ESO

Graduat Escolar

Prova d’accés

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat serveis de restaurant (nivell 2) Termini d’inscripció 17 d´octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Portar documentació requerida al centre Documentació a lliurar

Currículum
Fotocòpia de la titutlació requerida
Fotocòpia DNI/NIE
Document d’inscrpicó al SOC com a demandant d’Ocupació (DARDO)

Més documentació

Certificat de professionalitat de serveis de restaurant amb els mòduls:

 • Serveis de restaurant
 • Anglès restauració
 • Servei de vins
 • Servei de plats a la vista del client
 • Manipulador d´aliments
 • Serveis especials a restauració
 • Pràctiques no laborals a empreses

Ajuntament de Mataró

Perfils professionals sol.licitats: •  Auxiliar administratiu/v.  CFGM de gestió administrativa

 • Educador/a d’escola bressol.  CFGS d’educació infantil

 • Integrador/a social. CFGS d’Integració Social

 • Tècnic/a de salut pública. CFGS de la família sanitària: documentació i administració sanitàries, dietètica, higiene bucodental, entre altres.

 • Tècnic/a d’ocupació. Grau universitari en Pedagogia, Psicologia i similar

 • Treballador/a social. Grau universitari en Treball Social

 • Dissenyador/a gràfic i web.  CFGS de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, de desenvolupament d’aplicacions web o similar.


Preferentment per a joves empadronats a Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. 
Contactar amb:


Sara Armengol 


Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)


Telf. +34 93 757 82 41 extensió 1465


 sarmengol@ajmataro.cat

Sol·licitud d’atenció individual al programa de Referents d’Ocupació Juvenil.

 Omple les dades del formulari i ens posarem en contacte per donar-vos dia i hora d’atenció al més aviat possible.

Formació en l’àmbit de la construcció

Nom de l’entitat Fundació Laboral de la Construcció Sector/especialitat professional Construcció Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICE Municipi on es realitza el curs/acció Badalona Nom del centre on s’imparteix Fundación Laboral de la Construcción Adreça Avda. de la Comunitat Europea, 32 Data d’inici 01-03-2019 Data de finalització 20-12-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres Total d’hores Entre 185 i 215 hores Requisits d’accés Ser beneficiari/a de la Garantia Juvenil Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma Termini d’inscripció Mes de març i abril Com s’ha de fer la inscripció? La Fundació Laboral de la Construcció es posarà en contacte amb els interessats/des per citar-los per omplir la inscripció al centre. Documentació a lliurar

– Full d’inscripció a Garantia Juvenil
– Currículum Vitae

Més documentació

Es realitzaran les següents formacions:

Operari Proteccions Col·lectives (185 h)

Marbrista (215 h)

Operari Ferroviari (215 h)

Instal·lador de plaques de guix laminat (215)

Mosso de Magatzem (215 h)

Rehabilitació de Façanes (215 h)

 

Fem Ocupació per a Joves

Fem Ocupació per Joves ofereix formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball a una empresa i  un contracte de treball de 6 mesos, sense compromís de continuïtat. Els joves dedicaran el 75% de la jornada laboral a l’empresa i el 25% a fer la formació a les aules. La formació associada al programa és transversal. 


Requisits per accedir:


– Diposar del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de Batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig.


– Tenir entre 18 i 29 anys


Com apuntar-se: 


 1.  Fem Ocupació per Joves amb FAGEM :  Entra en aquest enllaç si vols ampliar la informació i apuntar-te.


 2.  Fem Ocupació per Joves amb Ajuntament de Mataró: Entra en aquest enllaç si vols ampliar la informació i apuntar-te.


 3. Fem Ocupació per Joves amb Aemifesa: Entra en aquest enllaç si vols ampliar la informació i apuntar-te


 

ANGLÈS A.2.B

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/angles-a.2.b/3038 Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo Mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Mataró Data d’inici 21-01-2020 Data de finalització 30-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h Total d’hores 75 hores Requisits d’accés

– Prova de selecció prèvia
– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per a persones desocupades
– En el cas de persones treballadores en actiu, és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins el 14-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar la preinscripció a l’acció formativa mitjançant la pàgina web www.idfo.com
– Cercar el curs i cliar incriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop que s’accedeix i seguir les indicacions
– Un cop omplert i enviat el formulari, la preinscripció ja està feta

Documentació a lliurar Persones treballadores en actiu: – Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència) – Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior Persones treballadores en situació d’atur: – Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència) – Fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del SOC) – Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral. Més documentació Aquest programa formatiu més el A2A que també es sol·licita, proporcionan als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessàris per què puguin presentar-se a les proves d´acreditació oficial de nivel A2 del Marc comú Europeu de referència.

4a i 5a Gama. Elaboració i Comercialització.

Nom de l’entitat Impulsem, SCCL Sector/especialitat professional Hostaleria i Comerç Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa Star Jobs Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Impulsem Adreça C/Tàpies 6, 08001 Barcelona (Raval) Data d’inici 07-10-2019 Data de finalització 21-11-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h. Total d’hores 140 hores Requisits d’accés Coneixement bàsic de la llengua castellana o catalana Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Un certficat de superació de l’acció del SOC Termini d’inscripció Del 30/09/2019 fins al 14/10/2019 Com s’ha de fer la inscripció?

– Trucar a l’entitat i preguntar per la responsable de la formació (Venus Müller) i ella li proposarà a la persona interessada

– O bé venir a una sessió individual de informació o a una sessió grupal.

Documentació a lliurar – Fotocòpia demanda d’ocupació (SOC), certificat de la Garantia Juvenil i fotocòpia del DNI. Més documentació

Els objectius de la formació:
– Reforçar les habilitats comunicatives i relacionals en l´àmbit professional.
– Adquirir vocabulari bàsic d´anglès en hostaleria.
– Conèixer i practicar tècniques bàsiques d´elaboració i conservació de productes de 4a i 5a gama.
– Realitzar pràctiques en el sector comerç/hostaleria (opcionals)

CP COMPTABILITAT I AUDITORIA (NIVELL 3)

Nom de l’entitat Assesform Assessors, S.L. Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors Adreça camí ral, 158 baixos Data d’inici 24-10-2019 Data de finalització 30-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00H Total d’hores 610 hores Requisits d’accés

Batxillerat
Cicle formatiu de grau superior
Prova d´accés a grau superior

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció certificat de comptabilitat i auditoria Termini d’inscripció 23 d´octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presentar documentació requeirda al centre Documentació a lliurar

Fotocòpia DNI/NIE
Curriculum
Fotocòpia de la titulació requerida
Document  d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació (DARDO)

Més documentació

Certificat de proessionalitat amb els següents mòduls:

– Comptabilitat i fiscalitat
– Auditoria
– Ofimàtica
– Pràctiques professionals no laborals