Inici Servei comarcal de joventut Programa Referent d'Ocupació Juvenil

Programa Referent d'Ocupació Juvenil

El Consell Comarcal del Maresme, reconegut com a centre col·laborador del programa SIJ + Garantia Juvenil

 

El Consell Comarcal del Maresme és un dels 30 centres col·laboradors habilitats del programa SIJ + Garantia Juvenilimpulsat per l’Instituto de la Juventud, per millorar i agilitzar el procés d’inscripció dels i les joves al Sistema de la Garantia Juvenil. Gairebé 700 joves de la comarca ja han fet la seva inscripció a la Garantia Juvenil amb el suport del CCM.

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l´atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball. Està adreçada a persones joves que tenen més 16 i menys de 30 anys, que actualment no treballen ni estudien i tampoc realitzen cap formació.

Els centres col·laboradors acreditats per l’INJUVE, poden inscriure els joves al programa Garantia Juvenil de manera automàtica, sense necessitat de disposar de cap certificat electrònic ni de demanar l’activació d’un usuari i contrasenya. D’aquesta manera, des del Consell Comarcal del Maresme els joves podran realitzar de manera immediata la inscripció al registre de Garantia Juvenil, sense el pas previ d’haver de requerir un codi d’activació al ministeri d’Ocupació i Afers Socials.

A la comarca del Maresme, les tasques d’informació, suport a la inscripció i orientació als joves en tot allò relacionat amb la Garantia Juvenil, es realitzen per part de les dues Impulsores de la Garantia Juvenil (una a l’Ajuntament de Mataró, per als joves de la ciutat de Mataró, i l’altra, al Consell Comarcal del Maresme, per la resta dels 29 municipis), amb el suport i col·laboració dels Serveis Locals de Joventut i dels Serveis Locals d’Ocupació dels ajuntaments del Maresme, així com dels professionals de les Oficines de Treball del SOC.

Fins a data d’avui, des del Consell Comarcal del Maresme, s’ha donat suport per fer la inscripció a un total de 698 joves de la comarca. Consulteu la web del Consell Comarcal, per informar-vos amb més detall del procediment d’inscripció i dels programes i recursos a què dóna accés la Garantia Juvenil a la nostra comarca.


Ajuntament de Mataró

Perfils professionals sol.licitats:  •  Auxiliar administratiu/v.  CFGM de gestió administrativa

  • Educador/a d’escola bressol.  CFGS d’educació infantil

  • Integrador/a social. CFGS d’Integració Social

  • Tècnic/a de salut pública. CFGS de la família sanitària: documentació i administració sanitàries, dietètica, higiene bucodental, entre altres.

  • Tècnic/a d’ocupació. Grau universitari en Pedagogia, Psicologia i similar

  • Treballador/a social. Grau universitari en Treball Social

  • Dissenyador/a gràfic i web.  CFGS de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, de desenvolupament d’aplicacions web o similar.


Preferentment per a joves empadronats a Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. 
Contactar amb:


Sara Armengol 


Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)


Telf. +34 93 757 82 41 extensió 1465


 sarmengol@ajmataro.cat

Ajut econòmic d’acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

El passat mes de juliol es va aprovar un ajut econòmic adreçat als i les joves beneficiaris/es de la Garantia Juvenil que tinguin en vigor un contracte per a la formació i l’aprenentatge i que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social durant 1 any, com a mínim.

A la sol.licitud, que s’ha de tramitar a l’Oficina de treball corresponent, s’ha adjuntar una declaració responsable de no estar en possessió de les titulacions de Batxillerat, CFGM, CFGS i Certificats de professionalitat  de nivell 2 o 3.

El termini màxim per presentar la sol.licitud será de 15 hàbils següents al de l’inici del contracte per a la formació i l’aprenentatge. Es té dret a l’ajut econòmic a partir del moment en què es compleixen els requisits.

Els joves rebaran un ajut econòmic mensual de fins a 430,27€ equivalent al 80% de l’IPREM, durant la vigència del contracte i fins a un límit de 18 mesos i 36 mesos en el cas de les persones amb diversistat funcional.

Aquesta prestació es pot sol.licitar des del 4 d’agost.

Més informació a garantiajuvenil.gencat.cat  o sepe.es


 

 

MAQUILLATGE

Nom de l’entitat Cambra de Comerç de Barcelona Enllaç a l’acció www.garantiajuvenilcambra.org Sector/especialitat professional Estètica Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICE – Garantia Juvenil Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Delegació Cambra de Comerç de Mataró Adreça TecnoCampus Data d’inici 11-11-2019 Data de finalització 12-12-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres – 5 hores – tardes Total d’hores 95 Requisits d’accés Estar inscrit i ser beneficiari de Garantia Juvenil (complir els requisits) Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada. Termini d’inscripció 08/11/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Enviant correu electrònic : cursospice@cambrabcn.org o WhatsApp: 619 47 74 11 Documentació a lliurar Certificat Garantia Juvenil Més documentació Aprendràs els diferents tractaments de bellesa i per a la cura de la pell, amb les tècniques més adequades, per a convertir-te en un expert/a.

ANGLÈS NIVELL A1

Nom de l’entitat Assesform Assessors, S.L. Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors, S.L Adreça Camí Ral, 158 Baixos 08490 Tordera Data d’inici 04-11-2019 Data de finalització 17-02-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns dimecres i divendres de 9:00 14:00h Total d’hores 190 hores Requisits d’accés Fins a 2º d’ESO aprovat Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció . Termini d’inscripció 31 d´octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presentar documentació requerida al centre Documentació a lliurar

Fotocòpia DNI/NIE
Currículum
Fotocòpia titulació
Document d’inscripció al SOC (demandant d´ocupació )

Més documentació Curs anglès nivell a1

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D’IMATGES

Nom de l’entitat Idfo (institut per al desenvolupament de la formació i l'ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/fotografia-digital-i-tractament-d-imatges/3074 Sector/especialitat professional disseny, imatge i publicitat Municipi on es realitza el curs/acció mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo Mataró Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta. Mataró Data d’inici 11-03-2020 Data de finalització 29-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00h Total d’hores 35 hores Requisits d’accés
  • Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
  • Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
  • En el cas de persones en actiu és  IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de Centre de Treball a Catalunya.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Del 19/12/2019 al 04/03/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç: 
https://www.idfo.com/curso/fotografia-digital-i-tractament-d-imatges/3074
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions

Documentació a lliurar

Treballadors en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Amb aquest curs podràs complementar i actualitzar la qualificació de professionals en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’ imatges.

COMPTABILITAT BÀSICA

Nom de l’entitat Fundació Eurecat Enllaç a l’acció https://eurecatacademy.org/ca/formacio/subvencionada/continua-subvencionada/ Sector/especialitat professional Gestió comptable, econòmica, financera i de RRHH Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Eurecat Mataró Adreça Av. d´Ernest Lluch, 36 de Mataró Data d’inici 03-03-2020 Data de finalització 19-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 18:30 h a 21:30 h. Total d’hores 60 hores Requisits d’accés Treballadors en actiu o en situació d´atur Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d'aprofitament Termini d’inscripció 01/03/2020 Com s’ha de fer la inscripció?
Formació contínua subvencionada
Documentació a lliurar

Si estàs en actiu
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l´empresa i CIF de l´empresa
Si ets autònom (freelance)
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia del darrer rebut d´autònoms
Si estàs a l´atur
• Fotocòpia del DNI en vigor
• Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d´inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d´Ocupació de Catalunya)
• Fotocòpia d´algun document on aparegui el Núm. d´afiliació a la Seguretat Social

Més documentació

– Definir els objectius de la comptabilitat
– Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits
– Situar la comptabilitat en l´entorn de l´empresa.

Consell Comarcal i ajuntaments impulsen el Mapa de Joves Artistes #MaresmeJove

El Buscador Jove -el Servei de Joventut del Consell Comarcal del Maresme- amplia l’oferta del Maresme en mapes amb la incorporació d’un espai destinat a divulgar el talent jove de la comarca: Mapa de Joves Artistes #MaresmeJove

Amb el suport dels i les professionals de joventut dels ajuntaments i en el marc de l’Oficina Jove del Maresme, s’ha activat un espai per donar a conèixer els talents artístics en diferents disciplines (música i cant, arts escèniques, arts plàstiques, arts visuals…) en el territori a través d’un sistema de localització geogràfica. L’objectiu és facilitar la seva promoció a entitats relacionades amb l’oci i la cultura, centres educatius, associacions, regidories municipals… que sol·liciten contactes d’artistes/talleristes per les seves programacions d’activitats.

Els i les joves artistes maresmenques d’entre 16 i 35 anys que vulguin formar part d’aquesta base de dades només cal que facin arribar al Consell Comarcal les seves dades mitjançant AQUEST FORMULARI.

El Maresme en mapes

El Maresme en mapes és una iniciativa que el Servei Comarcal de Joventut va activar el 2019 per donar resposta a la demanda dels i les professionals de la comarca, de diferents àmbits de treball i especialitats, de disposar d’informació actualitzada dels recursos propis del territori.

Les accions que hi estan vinculades es concreten en el manteniment i dinamització dels mapes generats, la revisió i millora de les dades que s’hi recullen, la cerca d’eines complementàries que permetin la seva difusió en diferents canals i formats.

És una eina viva a la qual períodicament es van incorporant nous mapes que, partint de les necessitats dels i les professionals, afavoreixin la visualització i accés dels i les joves als recursos de la nostra comarca.

Garantia Juvenil: Una oportunitat per a tu!

 
 Si tens entre 16 i 29 anys i no estàs treballant ni estudiant, la Garantia Juvenil et pot donar l’oportunitat que et manca. Inscriu-te a la Garantia Juvenil i podràs beneficiar-te dels cursos gratuïts i ofertes de treball que ofereix el Programa. 

Durant el mes d’Octubre començaran els NOUS CURSOS que ofereix la Cambra de Comerç al Maresme. Són cursos gratuïts de formació professional bàsica de 150 hores en àmbit de Cuina bàsica i pastisseria; Gestió i seguretat en magatzems; Sala i iniciació somelier i Controlador d’accessos. Per poder apuntar-te, si ja ets beneficiari de la Garantia Juvenil, només cal entrar en aquest enllaç web i omplir les teves dades personals. També es posaran en marxa nous grups del Centre de Noves Oportunitats del Maresme per als i les joves que no tinguin l’ESO acreditada o que no hagin pogut accedir a cap formació professionalitzadora.

A més, si ets beneficiari de la Garantia Juvenil, tens opcions d’accedir al nou programa de contractació en pràctiques que s’iniciarà a partir d’octubre i novembre. 2.250 contractes per persones joves titulades per treballar en ajuntaments i entitats sense ànim de lucre. Pots consultar la notícia en aquest enllaç: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/actualitat/Noticia_04_08_2016/index.html 

Si t’interessa participar en aquests o altres recursos de la Garantia Juvenil, des del Consell Comarcal del Maresme t’oferim suport per fer la inscripció al sistema de la Garantia Juvenil, només cal demanar cita prèvia amb la Impulsora a través d’aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu per iniciar el procés. 

 Més de 750 joves de la comarca ja s’hi han inscrit! Tu també pots aprofitar-ho!