Organització Mundial de la Salut

Descripció
Pàgina web de l’Organització Mundial de la Salut. En ella s’hi pot trobar informació sobre salut i malalties dels diferents països del món, així com també estadístiques, publicacions i programes en marxa arreu del món.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Nacions Unides

Altres Territoris d’actuació
Internacional

Pàgina web

http://www.who.int/es/