Què ofereix la Borsa de Lloguer als propietaris d’habitatges?

La Borsa de Lloguer ofereix als propietaris d’habitatges els següents serveis gratuïts:
Informació i assessorament.


-Seguretat i garantia en la tramitació, execució i seguiment del contracte, així com mediació en cas de conflicte.


-Assegurança Multirisc de l´habitatge gratuïta durant els 5 anys del contracte de lloguer.


-Acolliment a l´Aval Lloguer, sistema de cobertura de la Generalitat que assegura el cobrament del lloguer fins un màxim de 6 mesos de lloguer. S´activa quan els arrendadors d’habitatges en el cas inicien un procés judicial per l´impagament de la renda per part de l´arrendatari.


-Defensa jurídica que cobrirà les despeses del procés judicial en cas d´haver d´activar l´Aval Lloguer.