Transport per a persones amb diversitat funcional

a qui va adreçat

a les persones amb diversitat funcional de la comarca, majors d’edat, amb barem reconegut de mobilitat reduïda o d’acompanyant i amb plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública.

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Cal adreçar-se als Equips Bàsics d’Atenció Social de l’Ajuntament del seu municipi per sol·licitar el servei. L’Equip Bàsic d’Atenció Social avalua i deriva la sol·licitud al Consell Comarcal del Maresme.

cost per a la persona usuària

Pagament d’un preu públic, segons la ordenança reguladora, la quantia del qual està en funció de la ubicació del centre i de la modalitat “col·lectiva” o “porta a porta”:  82,91€ , 103,64€ i 54,79€ mensual/usuari.

drets de la persona usuària

 • Rebre informació suficient i compressible sobre el servei.
 • Disposar dels suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada, en cas de dificultats pel desconeixement de la llengua o per dificultat en cas de discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l’exercici dels seus drets.
 • Presentar suggeriments, poder presentar queixes i reclamacions i rebre’n resposta dins el període legalment establert.
 • Conèixer el cost del servei que reben i, si s’escau, la contraprestació de l’usuari/a.
 • Preservar la confidencialitat de les dades i informacions que constin en els seus expedients, d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Renunciar a la prestació del servei.
 • Rebre un tracte digne per part de les persones que prestin el servei.

deures de la persona usuària

Les persones usuàries del Servei de Transport Adaptat i/o assistit tenen reconeguts els següents deures:

 • Complir les prescripcions establertes en el present Reglament.
 • Facilitar les dades personals veraces.
 • Abonar el preu públic corresponent per la prestació del servei, en la forma i termini establerts.
 • Respectar els horaris de prestació dels serveis i assistir a la parada corresponent.
 • Comunicar els canvis de centres de destí i de domicili.
 • Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l’establiment i resolució dels problemes.

normativa de referència

Origen de la competència: Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. Decret 142/2010, d’ 11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials.

Conveni per fomentar la integració laboral de pesones amb discapacitat

El firmen el Consell Comarcal del Maresme, l’empresa MTG i la fundació Adecco


  L’empresa MTG, la fundació Adecco per la integració laboral i el Consell Comarcal del Maresme signaran un conveni de col·laboració amb la finalitat de promoure i fomentar la integració laboral de col·lectius en risc d´exclusió social, concretament de persones amb discapacitat que necessiten d’un transport especial per poder-se desplaçar al seu lloc de treball en el territori del Maresme.


El conveni el signaran el president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo, el director general de MTG S.A, Javier Triginer i el director general de la Fundació Adecco per la integració laboral, Francisco Mesonero. També assistirà la consellera delegade de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme, Neus Serra.

Data: 2008-10-28

Lloc: Consell Comarcal del Maresme.
Plaça Miquel Biada 1 de Mataró

El Consell Comarcal dóna suport a la creació de la Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Maresme


El Consell Comarcal del Maresme i un total de quinze entitats que treballen amb persones amb discapacitat de la comarca han impulsat la creació de la Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Maresme (CEDISCAM). Aquesta nova entitat, sense ànim de lucre, és pionera a la comarca, en agrupar i promoure la participació d’un nombre important d’ens que treballen amb persones amb discapacitat.


L’objectiu essencial d’aquest nou òrgan de debat social és la creació d’un espai de diàleg en què s’analitzin les necessitats socials i es promoguin accions per a vetllar per la igualtat d’oportunitats i per a millorar la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat. Tot i que es troba en procés de formació, CEDISCAM ja compta amb quatre comissions de treball que estan desenvolupant un seguit d’iniciatives en diferents àmbits d’interès. Així doncs, a través de les comissions d’Esport i el lleure, Transport adaptat, Habitatge i Inserció laboral, la nova coordinadora està perfilant els treballs per a donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat de la comarca i per a cercar solucions a les problemàtiques socials d’aquest col·lectiu. Les entitats que estan treballant en la creació i consolidació de la coordinadora són: Segle XXI (Premià de Mar), GIMM (Mataró), DISCAP-VICAMAR (Vilassar de Mar), Fundació Llars de l’Amistat Cheshire “La Gavina” (Alella), Residència de Disminuïts Físics Pla d’en Boet (Mataró), Fundació El Maresme (Mataró), Fundació Aspronis (Palafolls), ADDFEM (El Masnou), Associació Rusc i Avets (Tordera), Llar Sant Fancesc d’Assís i Sant Emili (Sant Andreu de Llavaneres), ASPAMOTI (Montgat), Esplai Rabadà (Mataró), Fundació Marpí (Pineda), Fundació Sant Francesc d´Assís “Les Hortènsies” (Alella), Fundació El Molí d’en Puigvert (Palafolls) i el Consell Comarcal del Maresme, administració que ha posat a disposició el suport tècnic necessari per a desenvolupar aquest projecte.

Estudi: Priorització d’adaptació del transport públic del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme conjuntament amb el CRID (Consorci de Recursos i Documentació per a l’Autonomia Personal) van realitzar l’any 2000 un estudi sobre les necessitats d’adaptació del transport públic de la comarca. L’estudi va comptar amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona. Per consultar l’informe (format word)  
Cliqueu aquí

Oferta de Treball al Consell Comarcal del Maresme

 


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir una plaça de tècnic/a mig per al Servei del Transport Adaptat que gestiona l’Àrea de Benestar Social. Requisits: Estar en possessió del títol d´enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau i/o equivalent. Presentació de currículums: fins el dimarts, 29 d’octubre de 2002. Per consultar les bases del concurs,  
Cliqueu aquí

Presentació de la Coordinadora d’Entitats de persones amb Discapacitat del Maresme

El dijous, 12 d’abril, es presentarà oficialment la Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Maresme (CEDISCAM) que s’ha constituit amb l’objectiu de treballar per aconseguir una societat més justa i igualitària. La Coordinadora aplega, de moment, 16 entitats de diferents municipis de la comarca. Les seves prioritats de treball són: el transport adaptat, la problemàtica de la feina per a persones amb discapacitats, l’assistència, l’habitatge, el dret a l´ensenyament i a la cultura, el dret a l´esport i a l´oci, i la supressió de les barreres comunicatives L’acte de presentació de CEDISCAM es farà a les sales 1 i 2 del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada 1 de Mataró) a les 11:00h del dijous 12 d’abril. Hi intervindran: Ramon Gisbert, president de la Coordinadora i Xavier Serra, Conseller delegat de Serveis Personals del Consell Comarcal del Maresme.

Data: 2007-04-12

Lloc: Sales 1 i 2 del Consell Comarcal del Maresme

El CCM aconsegueix cobrir el 90 % de la demanda de transport adaptat

 


El Consell Comarcal del Maresme tanca l´any 2006 més a prop d´aconseguir un dels seus objectius: donar resposta a la demanda dels maresmencs i maresmenques que necessiten transport adaptat per als seus desplaçaments habituals. El salt quantitatiu i qualitatiu d´aquest servei del Consell Comarcal ha estat espectacular. Mentre l´any 2005 només cobria el 35% de la demanda, l´any 2006 s´ha aconseguit arribar al 90,34%.


La millora del servei del transport adaptat que gestiona el Consell Comarcal del Maresme ha estat possible l´any 2006 gràcies a un augment de la consignació pressupostària que ha facilitat la signatura de convenis de col·laboració amb entitats de la comarca que treballen amb persones amb discapacitat, així com amb els ajuntaments de Montgat, Premià de Dalt, Canet de Mar, Tiana, El Masnou i Mataró. El resultat ha estat que s´ha pogut atendre la demanda de 552 persones de les 611 detectades com a sol·licitants del servei de transport adaptat. L´any 2005 només es van poder cobrir 112 usuaris dels 320 que havien presentat sol·licitud. El transport adaptat, mitjançant una infraestructura de vehicles adaptats, facilita el transport “porta a porta” a les persones amb discapacitat que s´han de desplaçar diàriament a residències, centres de dia, centres ocupacionals i de formació. Es realitza amb una flota de vehicles adaptats de transport col·lectiu i taxis que comparteixen diferents usuaris. El servei cobreix les necessitats de desplaçament individual de cada persona atès que els itineraris s’estableixen de forma personalitzada i els vehicles recullen els usuaris al seu domicili i als centres. Per a la cobertura del servei, els beneficiaris paguen un preu públic d’un euro per viatge. L’accés al servei el poden tramitar les famílies dels discapacitats, els ajuntaments i els centres especialitzats. Un cop acceptada la sol·licitud, s´estudien les necessitats de transport de l´usuari potencial per tal d’incloure´l en les rutes establertes o, si s´escau, per crear nous itineraris.

La Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Maresme organitza una jornada sobre l’esport per a tothom

 


El dissabte 10 de juny se celebrarà a la sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró la jornada Fem Esport organitzada per la  
Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Maresme . Aquest acte és el primer que organitza aquesta Coordinadora de la que en formen part el Consell Comarcal del Maresme i un total de quinze entitats que treballen amb persones amb discapacitat de la comarca.


Les persones amb discapacitat tenen tot el dret d’accedir a l’esport en igualtat de condicions i com a qualsevol altre ciutadà. A més, amb la pràctica esportiva, les persones amb discapacitat aconsegueixen -entre d’altres beneficis- un major grau d’independència, grans fites personals, passar estones agradables i integrar-se socialment. És per això que la Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Maresme ha organitzat una jornada sobre esport per a tothom que té com a objectiu apropar el món de l’esport adaptat a les persones amb discapacitat, tot donant a conèixer les diferents modalitats esportives que es poden practicar. {N}PROGRAMA DE LA JORNADA{N} 11:00-11:10h.- Presentació, a càrrec de Xavier Serra, Conseller Delegat de l’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Maresme.
11:10-11:50h .- Modalitats esportives: {.d}L’esport i la paràlisi cerebral, a càrrec d’ Àngels Solà, Directora Tècnica de la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals.
Esports i esportistes amb discapacitat física, a càrrec de Lídia Foix, tècnica del programa Hospi.Esport, Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics.
Activitat física adaptada, no de competició, a càrrec de Maria José Rozas, responsable del programa ECOM.ESPORT.{.d} Moderador: Eloy Pera (GIMM)
12:05-13:45 .- Experiències en la pràctica de l’esport adaptat: Diferents esportistes explicaran com van superar les dificultats i com senten i es beneficien de la pràctica de l’esport.
Cloenda a càrrec de Ramon Gisbert, esportista, seleccionador nacional i gestor esportiu. {N}Dia: DISSABTE 10 DE JUNY Lloc: Sala d’actes de la biblioteca Pompeu Fabra (Plaça Occitània, s/n de Mataró){n}

El Consell Comarcal rep suport de la Fundació Adecco i de l’empresa MTG per prestar el servei de transport adaptat


  


El Consell Comarcal del Maresme, la Fundació Adecco i l’empresa premianenca MTG han establert una via de col·laboració per facilitar l’accés al lloc de treball a persones de la comarca amb discapacitat. L’acord s’ha signat avui a la seu del Consell Comarcal i estableix l’aportació econòmica de 8.000 euros per part de MTG i de la Fundació Adecco que l’àrea de Serveis a les Persones del CCM destinarà a l’ampliació de rutes amb transport adaptat.


El conveni ha estat signat per Josep Jo, president del Consell Comarcal del Maresme; Javier Triginer, director general de MTG S.A; i Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco per la integració laboral. Gràcies a aquest acord el Consell Comarcal del Maresme podrà oferir servei de transport a persones que es desplacen als centres ocupacionals de la Fundació El Maresme, Esclat II, Trace i d’altres. Actualment, el Consell Comarcal del Maresme compta amb uns 800 usuaris de transport adaptat. Mitjançant una infraestructura de vehicles adaptats, es facilita el transport “porta a porta” a les persones amb discapacitat que s’han de desplaçar diàriament a centres ocupacionals i de formació. El servei es presta amb una flota de vehicles adaptats de transport col·lectiu i amb taxis que comparteixen diferents usuaris. El servei cobreix les necessitats de desplaçament individual de cada persona atès que els itineraris s’estableixen de forma personalitzada i els vehicles recullen els usuaris al seu domicili i als centres. Per a la cobertura del servei, els beneficiaris paguen un preu públic d’un euro per viatge. L’accés al servei el poden tramitar les famílies dels discapacitats, els ajuntaments i els centres especialitzats. Un cop acceptada la sol·licitud, s´estudien les necessitats de transport de l´usuari potencial per tal d’incloure´l en les rutes establertes o, si s´escau, per crear nous itineraris. La Fundació Adecco La Fundació Adecco es va constituir el juliol de 1999 com a fruit de la responsabilitat social que assumeix la firma Adecco, líder mundial en la gestió de recursos humans. El seu principal objectiu és la inserció en el mercat laboral d’aquelles persones que, per les seves característiques personals, troben més dificultats a l’hora de trobar un lloc de feina. La Fundació Adecco porta a terme programes d’integració laboral adreçats a: Homes i dones majors de 45 anys
-Persones amb discapacitat
-Dones amb càrregues familiars i/o víctimes de violència de gènere.
-Esportistes i exesportistes. L’empresa MTG Amb més de 50 anys d’història, MTG és una empresa pionera en el disseny, fabricació i comercialització de solucions innovadores en dents i portadents per a maquinària d’obra pública. Tradició, experiència, investigació, desenvolupament i innovació permanent han fet de MTG una gran empresa de reconeixement internacional. L’empresa està ubicada a Premià de Mar, des d’on distribueix els seus productes als cinc continents. En aquest municipi disposa de 15.000 m2 per a les oficines centrals, el centre d’ I+D+I i el centre de producció amb magatzem logístic. MTG es posiciona com a empresa amb una política exigent i proactiva en relació a la preservació de l’entorn. Des de la seva fundació, l’organització aposta pel desenvolupament industrial responsable fent un ús racional dels recursos. Aquest model d’actuació és clau per garantir la futura competitivitat de la companyia i per a la creació de llocs de treball qualificats i estables. MTG disposa de la certificació ISO 14001 en Sistemes de Gestió Mediambiental, sent la primera foneria d’acer d’Espanya en obtenir-la.