Inici Documents Plens CCM

Ordre del Dia del Ple del CCM del 15 de març de 2016

La sessió començarà a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 26 de gener de 2016.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement d’extrajudicials del crèdit de les despeses de l’exercici 2015.
 • 4.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
 • 6.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.
 • 9.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb el Consorci Parc Serralada Litoral, referent a les tasques de secretaria.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Model de carnet identificatiu pel personal del Consell Comarcal del Maresme, que fa tasques d’inspeccions.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 45/16 de data 17 de febrer sobre l’aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona per a l’anualitat 2016.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 12.- Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria de recollida, acollida i atenció d’animals domèstics abandonats.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex al Conveni de col·laboració amb el Consell de col·legis veterinaris de Catalunya i el Col·legi de veterinaris de Barcelona, per al foment de la identificació i tinença responsable d’animals de companyia.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal del Masnou, delegada per l’Ajuntament del Masnou.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 17/16 de data 25 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en matèria de medi ambient.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 25/16 de data 1 de febrer sobre l’aprovació del dret de cobrament corresponent a aplicar el cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord per tot l’any 2015.


ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació adjunt entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar, els ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al centre i el Consell Comarcal del Maresme corresponent a l’any 2016.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de la Presidència acctal. núm. 612/15 de data 30 de desembre sobre l’aprovació del conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei Erasmus +.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 3/16 de data 18 de gener sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat VOC Oostende de Bèlgica per l’enviament d’una voluntària del Servei Erasmus +.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 11/16 de data 22 de gener sobre la sol·licitud al Instituto de la Juventud (INJUVE) de l’acreditació d’usuari per al projecte SIJ + Garantia Juvenil.
 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 18/16 de data 25 de gener sobre l’aprovació de l’Acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a l’acreditació de la tècnica Impulsora de la Garantia Juvenil de l’Ajuntament de Mataró.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 22.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 26.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 27.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.
 • 29.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.
 • 30.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2016.
 • 31.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2016.
 • 32.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXIIIa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXIIIa Mostra Literària del Maresme.
 • 33.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en matèria de salut pública.
 • 34.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 16/16 de data 25 de gener sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 35.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Teià per l’adhesió al servei de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.
 • 36.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de l’Acord per al desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme.
 • 37.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
 • 38.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a l’Ajuntament de Mataró d’adhesió al Projecte Insertext.
 • 39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 7/16 de data 20 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació, any 2016.
 • 40.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 29/16 de data 3 de febrer sobre l’aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració per a la gestió del projecte PAE Maresme.
 • 41.- Moció per una millora del finançament dels consells comarcals i governs locals de la demarcació de Barcelona.
 • 42.- Moció de suport a l’Ajuntament de Canet de Mar per a la sol·licitud de creació dels estudis de batxillerat internacional a la secció de l’Institut de Canet de Mar.

Ordre del Dia del Ple del CCM del 26 de gener de 2016

Com és habitual, la sessió començarà a les 19h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de novembre de 2015.
 • 1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 22 de desembre de 2015.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s´escau, la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la baixa del Consell Comarcal del Maresme com a Centre col·laborador del servei ACTIC.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 5.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per la gestió de la contractació del gas natural.
 • 6.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per la gestió de la contractació de l´energia elèctrica.
 • 7.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de recollida, acollida i atenció d’animals domèstics abandonats.
 • 8.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Premià de Dalt en matèria de recollida, acollida i atenció d’animals domèstics abandonats.
 • 9.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda de modificació del Conveni amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per al suport i assistència tècnica en l´àmbit de l´enginyeria municipal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 10.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l´any 2016.
 • 11.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l´any 2016.
 • 12.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Tiana per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l´any 2016.
 • 13.- Aprovació, si s´escau, de l´ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, per l´any 2016.
 • 14.- Aprovació, si s´escau, de l´ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, per l´any 2016.
 • 15.- Ratificació, si s´escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 605/15 de data 29 de desembre sobre donar per finalitzada l´obra o servei consistent en la “Mediació intercultural amb la comunitat gitana del Maresme”, en data 31 de desembre de 2015.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 16.- Aprovació, si s´escau, del Pla de Treball AODL pel projecte “El Maresme, un espai per les idees, els projectes i la innovació”.

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 22 de desembre

La sessió començarà a les 18:30h

ORDRE DEL DIA

 • ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2016, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la Corporació.

2.- Nomenament, si s’escau, del Gerent del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2016.

4.- Aprovació, si s’escau, de la declaració dels serveis públics essencials i prioritaris del Consell Comarcal del Maresme.

5.- Aprovació, si s’escau, del segon llistat de preus contradictoris, de la certificació d’obra núm. 22 i de la certificació final de l’obra “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I.

6.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 464/15 de data 11 de novembre sobre determinar que les contractacions de personal laboral per a l’execució Programa Treball i Formació de persones en situació d’atur, responen a necessitats urgents i inajornables (EMO 204/15 de 23 juny 2015).

7.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 483/15 de data 13 de novembre sobre determinar que les contractacions de personal laboral per a l’execució Programa Treball i Formació de persones en situació d’atur, responen a necessitats urgents i inajornables (EMO 204/15 23 juny 2015).

8.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 504/15 de data 23 de novembre sobre determinar que les contractacions de personal laboral per a l’Oficina d’Habitatge, responen a necessitats urgents i inajornables.

9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 530/15 de data 1 de desembre sobre l’aprovació de la sol·licitud d’alta al servei del Portal de Transparència per als ens locals del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 531/15 de data 2 de desembre sobre l’aprovació de les bases del procés per a la selecció d’un/a Tècnic/a Auxiliar d’Immigració, funcionari/a interí/na per executar el programa temporal “Impuls al Servei de Primera Acollida”.

 • ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

11.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació i Joventut.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 499/15 de data 20 de novembre sobre la sol·licitud al “Instituto de la Juventud (INJUVE)”, de l’acreditació del Consell Comarcal del Maresme com a centre col·laborador del projecte SIJ+ Garantia Juvenil.

 • ÀREA DE MEDI AMBIENT

13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua, pel finançament de la gestió i la prestació del servei de sanejament del sistema de l’EDAR de Sant Daniel (TM Tordera).

14.- Aprovació, si s’escau, de la certificació única i acta de recepció de les obres incloses en el Projecte modificat de millores a les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord any 2012, dins del municipi d’Arenys de Munt.

15.- Aprovació, si s’escau, de la certificació única i acta de recepció de les obres incloses en el Projecte modificat de millores a les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord any 2013.

16.- Aprovació inicial, si s’escau, del Projecte de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2014.

17.- Aprovació, si s’escau, de la Previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions a realitzar durant l’any 2015 per la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord.

18.- Aprovació inicial, si s’escau, del Projecte de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2015.

19.- Aprovació, si s’escau, de la Pròrroga del contracte per al subministrament de gasoil als ens locals de la comarca del Maresme, a l’empresa Petronieves, S.L.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 343/15 de data 18 de setembre sobre formular requeriment previ d’anul·lació, contra la Resolució del Director de l’ACA de data 7 de juliol de 2015.

 • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

21.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència).

22.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al suport tècnic en matèria de serveis socials.

23.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 521/15 de data 30 de novembre sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’actuacions en matèria de consum.

 • ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

25.- Acceptació, si s’escau, de l’ampliació de la subvenció atorgada per part del Departament d’Empresa i Ocupació, corresponent al Programa Integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn.

26.- Aprovació, si s’escau, de la Pròrroga del contracte d’arrendament del local que acull el Maresme Centre de Negocis.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 439/15 de data 5 de novembre sobre l’aprovació dels acords de cooperació amb l’Ajuntament de Mataró per la coordinació dels projectes comarcals dins el Programa marc de garantia Juvenil que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 465/15 de data 11 de novembre sobre l’aprovació del model de Conveni amb els ajuntaments, en relació a la subvenció regulada per l’ordre EMO/204/2015 de 23 de juny.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 500/15 de data 20 de novembre sobre manifestar la voluntat d’adhesió a la Fundació Universitària Martí l’Humà, en relació la sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria relativa a l’ordre EMO/336/2015, de 29 d’octubre.

30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 507/15 de data 24 de novembre sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització d’un Shopping Night.

31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 513/15 de data 27 de novembre sobre l’aprovació del model de Conveni amb els ajuntaments, en relació a la subvenció regulada per l’ordre EMO/244/2015 de 29 de juliol.

32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 532/15 de data 2 de desembre sobre la sol·licitud de la pròrroga de les actuacions derivades de diverses subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

Ordre del Dia del Ple del CCM del 17 de novembre de 2015

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA:


0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 29 de setembre de 2015.
1.- Despatx oficial.
2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

 • ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 12/15 del pressupost vigent.

4.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.

5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.

6.- Aprovació, si s’escau, de la participació del Consell Comarcal del Maresme en projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2015.

7.- Aprovació, si s’escau, dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, per la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del manteniment i suport del programari d’ABSIS pel Consell Comarcal del Maresme.

8.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga d’execució i justificació d’un ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

9.- Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona al projecte de reposició de material informàtic obsolet, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”.

10.- Aprovació, si s’escau, de la vuitena addenda de pròrroga al Conveni amb l’Ajuntament de Mataró pels compromisos de les tasques de producció del serial diari de Televisió de Catalunya.

11.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 262/15 de data 22 de juliol sobre la modificació de programes del Pressupost general del Consell Comarcal de 2015.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 430/15 de data 3 de novembre sobre l’aprovació dels criteris per a la selecció d’un/a Tècnic/a mig de promoció econòmica, així com per la selecció de dos Auxiliars administratius/ves, de suport als serveis educatius i als serveis de promoció econòmica.

 • ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

13.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació i Joventut.

14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori amb els ajuntaments de la comarca amb alumnes usuaris del servei per al curs 2015/2016.

15.- Aprovació, si s’escau, del model de Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments interessats per a la compra agregada del servei d’Assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves.

 • ÀREA DE MEDI AMBIENT

16.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de modificació del “Conveni de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats”, formalitzat amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar el 16 de maig de 2012.

17.- Aprovació, si s’escau, l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al suport i assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal, per l’anualitat 2016.

18.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per l’any 2015 del Conveni de col·laboració amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia.

19.- Acceptació, si s’escau, de la donació econòmica privada per al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).

 • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

20.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 416/15 de data 23 d’octubre sobre informar favorablement de la segregació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar pel que fa a la gestió dels serveis socials bàsics.

 • ÀREA DE PROMOCIÓ ECONOMICA

22.- Acceptació, si s’escau, del recurs atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012- 2015”.

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/15 de data 23 de setembre sobre la resposta al requeriment del Servei d’Ocupació de Catalunya en relació a la sol·licitud d’una de la subvenció, en el marc de l’ordre EMO/204/2015.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 419/15 de data 26 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació, ORDRE EMO/204/2015, per al Programa Treball i Formació de persones aturades, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

25.- Ratificació, si s’escau, dels dispositius primer i segon del Decret de Presidència núm. 425/15 de data 30 d’octubre sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat “Creació de la Xarxa Comarcal d’Interacció Empresarial al Maresme”.

26.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple del CCM del 2 de juny de 2015

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de març de 2015.
 • 1.- Presa de possessió del Sr. Jordi Mir i Boix, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 75/15 de data 27 de febrer de 2015, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2014.
 • 3.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2014.
 • 4.- Despatx oficial.
 • 5.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 6.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’ inventari general de béns de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2014.
 • 8.- Donar de baixa, si s’escau, diversos béns de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Maresme.
 • 9.- Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2015.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, dels ajustos de saldos comptables de comptes no pressupostaris i del balanç de situació del Consell Comarcal del Maresme.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per la prestació de serveis d’assistència tècnica a les Administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC.
 • 12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 93/15 de data 13 de març sobre l’aprovació de despeses extrajudicials sobre el pressupost 2015.
 • 13.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 113/15 de data 26 de març sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el pressupost del 2015 a l’apartat del Servei de Sad Dependència 406.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 149/15 de data 23 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 96/15 de data 16 de març sobre l’adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 153/15 de data 27 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de cooperació amb Aigües de Mataró, SA per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al municipi de Mataró, per l’any 2015.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la cessió temporal d’un ordinador portàtil.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 69/15 de data 24 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 91/15 de data 12 de març sobre l’aprovació de la sol·licitud d’autorització realitzada pel servei de transport adaptat per l’accés a les dades complertes del grau de discapacitat de l’ICASS, mitjançant el Servei Via Oberta del Consorci AOC.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 94/15 de data 13 de març sobre disposar i reconèixer l’obligació de la despesa del Conveni de cooperació amb el CEE Horitzó de Pineda de Mar i ajuntaments de l’Alt Maresme.
 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 97/15 de data 17 de març sobre l’aprovació Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2015.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/15 de data 20 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.
 • 23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 109/15 de data 25 de març sobre l’aprovació de l’annex del Conveni per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, existent a l’Ajuntament d’Alella.
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 115/15 de data 30 de març sobre l’aprovació de l’annex del Conveni per al desenvolupament del Programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella.
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 118/15 de data 31 de març sobre l’aprovació de l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2015, del Conveni per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC).
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 128/15 de data 9 d’abril sobre l’aprovació del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família, en matèria de serveis socials.
 • 27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 147/15 de data 22 d’abril sobre l’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2015-2016.
 • 28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 151/15 de data 24 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 122/15 de data 2 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda al conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, de l’ordre EMO 221/2014, per la realització del programa de Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur durant any 2014.
 • 30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 130/15 de data 13 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb Superficies de Alimentación, SA per la celebració del primer Unics Fashion Market del dia 1, 2 i 3 de maig a Vilassar de Dalt.
 • 31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 152/15 de data 27 d’abril sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Premià de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night.
 • 32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 155/15 de data 27 d’abril sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració amb les empreses per a l’adquisició d’experiència professional en empreses “Joves per l’Ocupació”, EMO /251/2014.
 • 33.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple del CCM del 17 de març de 2015

A les 19:00h

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 27 de gener de 2015.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.
 • 3.- Presa de possessió de la Sra. Lídia Font Núñez, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
 • 4.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del Sr. Jaume Borrell i Puigvert.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 4/15 del pressupost vigent.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del conveni amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, en matèria de recollida porta a porta/cartró i vidre a grans productors.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 25/15 de data 27 de gener sobre l’aprovació de la liquidació definitiva del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord per tot l’any 2014.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 40/15 de data 6 de febrer sobre l’aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona per a l’anualitat 2015.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 57/15 de data 19 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”, per l’any 2015.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 58/15 de data 19 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme, per l’any 2015.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 64/15 de data 20 de febrer sobre determinar que els nomenaments de funcionaris interins per a l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) responen a necessitats urgents i inajornables.
 • 12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 67/15 de data 23 de febrer sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a propietaris d’habitatges desocupats o integrats al programa de la borsa de mediació i arrendataris de la borsa de mediació.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport i assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 4/15 de data 13 de gener sobre l’aprovació de l’adhesió a l’acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 23/15 de data 21 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en matèria de medi ambient.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2015.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2015.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’adhesió amb la Diputació de Barcelona pel desplegament dels sistemes informàtics de serveis socials DIBA –HESTIA.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 55/15 de data 17 de febrer sobre l’aprovació de la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2014/2015 tramesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 21.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments i entitats per a la gestió del projecte PAE Maresme.
 • 22.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que regula els compromisos a desenvolupar en el marc de l’ordre EMO 174/2014, de 5 de juny, per a la realització del programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.

ÀREA DE JOVENTUT, SALUT PÚBLICA, CULTURA I CONSUM

 • 23.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de pròrroga fins el 31 de desembre de 2015 del Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Mataró per a la gestió de l’Oficina Jove del Maresme.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXIIa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXIIa Mostra Literària del Maresme.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’acreditació del Consell Comarcal del Maresme com a entitat d’enviament del Servei de Voluntariat Europeu en el marc del Programa Erasmus +.
 • 26.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple del CCM del 27 de gener de 2015

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 16 de desembre de 2014.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Aprovació, si s’escau, de les Addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’any 2015, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges i relatiu a l’Oficina d’Habitatge del Maresme.
 • 4.- Ratificació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci de tractament de residus sòlids urbans del Maresme.
 • 5.- Ratificació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari del Maresme.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de la renuncia del dret a tempteig i retracte vers l’immoble “Manso Llobera” situat en el terme municipal d’Alella.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del primer dispositiu del Decret de Presidència núm. 382/14 de data 19 de desembre sobre determinar la necessitat urgent i inajornable de la contractació del personal en el marc de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del primer dispositiu del Decret de Presidència núm. 390/14 de data 23 de desembre sobre determinar la necessitat urgent i inajornable de la contractació del personal en el marc de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, de subvencions destinades al Programa “Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per a l’ocupació”.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del primer dispositiu del Decret de Presidència núm. 391/14 de data 23 de desembre sobre determinar la necessitat urgent i inajornable de la contractació del personal en el marc de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, de subvencions destinades al Programa “Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per a l’ocupació”.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 10.- Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament orgànic regulador del Consell de Serveis Socials del Maresme.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 16.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament del Masnou, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, d’una pròrroga forçosa del conveni per a la delegació de competència municipal en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) a instàncies de l’Ajuntament de Teià.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 381/14 de data 18 de desembre sobre el nomenament de personal del Consell Comarcal a la comissió de seguiment del menjador escolar de l’escola Mar Nova.
 • 19.- Informes, precs i preguntes.