Inici Documents Actualitat

La COVID-19 dispara les consultes relacionades amb consum

L’Oficina comarcal de Consum (OCIC) del Maresme ha atès 742 consultes des del moment en què es va decretar l’estat d’alarma. Gairebé el 60% dels temes plantejats per les persones consumidores estan directament relacionades amb la situació generada per la COVID-19.

Destaquen les consultes vinculades amb serveis relacionats amb les vacances, sent el transport aèri el que planteja més queixes. El 30,76% són per aquest motiu, principalment per la cancel·lació de vols i la manca de voluntat de les companyies aèries de reemborsar els imports dels bitllets pagats per les persones consumidores.

Davant d’aquesta problemàtica, cal recordar que les companyies aèries han de donar compliment al Reglament Europeu 261/2004, que indica el dret de les persones consumidores al reemborsament dels diners en cas de cancel·lació del vol, i l’Agència Catalana de Consum alerta de sancions en el cas que es detectin males pràctiques comercials al respecte.

Les resolucions de contractes de compra-venda de béns i de prestació de serveis, les telecomunicacions i els subministraments bàsics (aigua i llum) són els altres 3 blocs amb més consultes plantejades. També s’han atès consultes sobre els serveis funeraris, el dret de desestiment i les devolucions i garanties de productes i serveis.

Contextualitzant les xifres, les atencions realitzades per l’OCIC Maresme entre el 16 de març i el 31 de maig representen el 37% de la mitjana de peticions que rep anualment l’Oficina comarcal d’informació al consumidor del Maresme.

Mataró concentra el 32% dels ERTO presentats al Maresme

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ja ha publicat les dades dels Expedients de regulació temporal de l’ocupació per municipis. Fan referència a 31 de maig. El 32% dels 5.214 ERTOS presentats al Maresme es concentren a Mataró.

La capital del Maresme suma 1.667 Expedients que afecten a 10.220 persones treballadores. Pineda de Mar és el segon municipi més afectat ( 315 ERTO i 3.084 persones afectades) i segueix Calella (291 Expedients i 1.603 treballladors i treballadores afectades.

Segons les dades analitzades per l’Observatori de Desenvolupament Local, Òrrius, Santa Susanna, Premià de Dalt, Tiana i Vilassar de Mar són els municipis on, percentualment, ha augmentat més la presentació d’EROS durant el mes de maig.

Com ja es va constatar a l’informe publicat amb dades de l’1 de maig, el comerç a l’engrós i al detall és l’activitat econòmia que més s’ha vist afectada per aquesta situació. Segueix l’hostaleria i les insdústries manufactures.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme amb totes les dades municipals

Suspesa la convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones afectades econòmicament per la COVID-19

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha suspès cautelarment la presentació de sol.licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge que es va activar el passat 19 de maig.

Segons la Resolució publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat, aquesta és una suspensió cautelar fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de le la presentació de noves sol·licituds.

Aquesta resolució entra en vigor dijous 4 de juny de 2020. Data a partir de la qual no es podrà tramitar cap sol·licitud més relacionada amb la convocatòria.

Creixement històric de l’atur al Maresme en un mes de maig

Les dades d’atur han registrat un increment històric durant el mes de maig i s’enfilen a xifres de persones sense feina similars a les registrades durant el mateix període de 2016. De fet, és el segon increment de l’atur més intens en un mes de maig en la sèrie temporal 2005-2020.

El total de maresmencs i maresmenques registrades com a demandants de feina és de 29.848. Aquesta xifra fa referència només a les persones en situació d’atur. No incorpora les que es troben en situació de regulació de l’ocupació temporal que, a 2 de juny, pujava a 30.898.

Segons el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, la comparativa intermensual indica un creixement de la desocupació del 2,86%. El percentatge es dispara fins el 26,13% en valors interanuals.

Si bé els increments són considerables, es troben per sota, tant en valors intermensuals com interanuals, dels registrats a nivell provincial i del conjunt de Catalunya. En termes intermensuals la província registra un increment de la desocupació del 4,12% i el territori català del 3,28%. En la comparativa interanual, l’increment provincial ascendeix al 28,78% i el català al 30,30%. Tot i això, la taxa d’atur maresmenca (14,54%) continua sent superior a la provincial (13,02%) i a la catalana (13,31%).

A nivell municipal, només Sant Iscle de Vallalta ha registrat un lleuger descens de l’atur. A la resta els increments intermensuals han oscil·lat entre l’1,36 de Calella i el 17,24% d’Òrrius. En la comparativa interanual, tots els municipis registren augment de la desocupació arribant a superar el 50% en Òrrius i Calella.

Podeu ampliar aquesta informació consultant la infografia interactiva del Report d’Atur del mes de maig:

120 persones afectades pels ERTOS presentats al Maresme la darrera setmana

En el decurs de la darrera setmana s’han presentat 11 nous expedients de regulació d’ocupació al Maresme. En total, fins el 2 de juny, s’han registrat 5.214 ERTOS a la comarca i el total de persones treballadores afectades s’eleva a 30.898, 120 més que fa una setmana.

L’informe que elabora setmanalment l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme constata que els ERTO per altres causes creixen més que els presentats per força major. Aquests darrers han tingut un augment del 0,11% mentre els expedients de regulació d’ocupació que s’atribueixen a “altres causes” han registrat un increment de l’1,92%.

Del total de 5.214 ERTOS presentats al Maresme, 4.949 (el 94,92%) són per causa major.

Podeu ampliar aquesta informació, consultant l’Informe sobre els ERTO al Maresme elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local

Els ERTOS presentats per empreses del Maresme augmenten un 0,23% la darrera setmana

Actualització de les tramitacions d’expedients de regulació de l’ocupació. La xifra ha augmentat la darrera setmana un 0,23% pujant a 5.203 els ERTOS presentats a la comarca afectant 30.778 persones treballadores.

L’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal , constata que el ritme de creixement d’ERTOS al Maresme és lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya que, durant la darrera setmana, ha registrat un augment del 0,31%.

El 95% dels expedients de regulació de l’ocupació registrats al Maresme són per causa major, si bé a la darrera setmana són els ERTOS presentats per altres causes els que han tingut un major increment. Concretament, l’augment registrat en aquests darrers ha estat de l’1,56%, un percentatge, però, inferior al del conjunt del territori català que registra una pujada del 2,18%.

Podeu ampliar aquesta informació, consultant l’informe publicat el 26 de maig

També podeu consultar tots els informes setmanals sobre l’afectació dels ERTOS al Maresme elaborats per l’Observatori del Desenvolupament Local en aquest apartat

Noves subvencions per al pagament del lloguer

La Generalitat ha obert dues noves convocatòries d’ajuts per al pagament del lloguer. L’ ordinària adreçada a persones que no superen uns ingressos concrets i la segona, específica per a persones majors de 65 anys. Les dues convocatòries han entrat en vigor avui i les sol·licituds es poden presentar fins el 3 de juliol.

Seguint el model de la convocatòria oberta d’ajuts de lloguer per a persones afectades econòmicament per la COVID-19, s’està facilitant la tramitació online per evitar desplaçaments i aglomeracions.

L’Oficina comarcal d’Habitatge ha habilitat el telèfon 93 741 16 16 per assessorar i guiar a les persones que tinguin dubtes a l’hora de presentar la documentació telematicament. També, en aquest mateix telèfon es donarà cita prèvia per a aquelles persones que no disposin dels mitjans per cursar la petició online.

Les instal·lacions de l’Oficina s’han habilitat per poder atendre les persones amb les màximes mesures de seguretat. A més, a l’entrada del Consell Comarcal s’ha instal·lat un dispensador d’hidrogel. A la vegada, es demana a les persones que anul·lin la cita si presenten simptomes de COVID-19 i que portin mascareta.

Ajuts al pagament del lloguer 2020

La subvenció que atrorga l’Agència d’Habitatge es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos. 

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Així, el límit màxim d’ingressos és d’1,41 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,47 vegades l’IRSC per cada persona addicional.

Ajuts al lloguer per a persones majors de 65 anys

Es poden beneficiar d’aquests ajuts, les persones majors de 65 anys que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual. Cal també estar empadronat a l’habitatge.

L’import de la subvenció és d’un màxim de 200 euros/mes i d’un mínim de 20 euros/mes i el preu mensual del lloguer ha de ser com a màxim de 750 euros, ampliable a 900 euros per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda.

Podeu veure tots els requisits en la convocatòria.

La tramitació telemàtica es pot fer a la plataforma de tràmits de l’Agència d’Habitatge

El trasllat de la via del Maresme a l’interior de l’estació de La Sagrera afectarà la circulació de trens a partir del 25 de juliol

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha anunciat l’inici dels treballs pevis per al trasllat de les vies de la línia Barcelona-Mataró a l’interior de l’estructura de l’estació intermodal de La Sagrera a Barcelona.

Segons la planificació actual, el trasllat físic de la via començarà el 25 de juliol, data en la qual se suspendrà el servei ferroviari del Maresme durant 48 hores. A més, segons ha informat ADIF, a partir d’aquesta data i mentre durin els treballs, els trens circularan per un desviament provisional de via única fet que provocarà importants alteracions en el servei.

Segons ha avançat Adif, “amb aquesta planificació es mantindrà la circulació de trens en les línies R! i RG1 de Rodalies, però es reduirà de forma significativa la capacitat operativa, fet pel qual s’establiran plans alternatius de trasport d’acord amb l’operador del servei i l’administració titular, per tal de garantir la mobilitat de les persones usuàries”.

Es calcula que a mitjans de novembre els trens de la línia del Maresme recuperaran la normalitat i començaran a circular per l’interior del nou tram soterrat de La Sagrera.

Reunió de les alcaldies del Maresme amb la Delegació Territorial del Govern per tractar les mesures de desescalada

El delegat del Govern a Barcelona confirma que l’evolució de la incidència del COVID-19 a la comarca és positiva i posa en valor el treball conjunt amb els ajuntaments

Els alcaldes i alcaldesses del Maresme s’han reunit aquest matí telemàticament amb el delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, per intercanviar informació sobre les mesures de desescalada del COVID-19 al territori. Durant la sessió, s’han repassat les dades epidemiològiques de la comarca, on alguns municipis es troben a la fase 1 i d’altres a la fase 0 avançada. 

El delegat ha explicat que la incidència de l’epidèmia segueix disminuint en el territori i que el  Govern ha proposat que, a partir de dilluns que ve, els municipis adscrits a la Regió Metropolitana Nord passin a la fase 1. Coincidirien així amb els municipis de l’Alt Maresme, que estan adscrits a la Regió Sanitària de  Girona i que ja van canviar de fase dilluns passat.

Juli Fernàndez ha remarcat que “tot fa pensar que seguim pel bon camí, malgrat que no ens podem relaxar perquè el risc de rebrot encara és molt present. Hem de recordar als nostres veïns i veïnes que tot just ara iniciem la desescalada, encara que a vegades tinguem sensació d’eufòria perquè comencem a veure mesures d’alleujament”

El delegat ha afegit que “ara hem d’estar més coordinats que mai, i és molt positiu que la relació amb els ajuntaments sigui fluïda i intensa per seguir avançant de forma segura en la desescalada”.

Els alcaldes i alcaldesses han plantejat qüestions pràctiques sobre la gestió del desconfinament en l’àmbit del comerç, de l’espai públic, de la mobilitat o sobre l’obertura de centres escolars. En aquest sentit, el delegat del Govern a Barcelona ha recordat que demà divendres hi ha una reunió convocada entre el director dels Serveis Territorials d’Educació, Pere Massó, i els regidors i regidores d’Educació del Maresme per parlar del pla de reobertura dels centres escolars. A més, el delegat ha ofert als alcaldes i alcaldesses una reunió amb el director de Centres  Públics del Departament d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per aclarir dubtes.

El president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, ha dit que “la reunió d’alcaldes i alcaldesses ha estat especialment útil per conèixer de primera mà els criteris subjacents a les dues velocitats que caracteritzen la desescalada a la comarca del Maresme. També hem agraït i alhora reivindicat l’acompanyament de la Generalitat en el procés de readaptació d’escenaris de la vida pública i la reunificació de criteris que han de presidir el desconfinament”

La gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran, ha confirmat que fa 14 dies la incidència a la comarca del Maresme era de 25 casos per 100.000 habitants i que en els últims 7 dies ha baixat a 10. També ha destacat l’important paper de l’Atenció Primària en la detecció dels casos i seguiment dels contactes.

Per la seva banda, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha destacat els principals canals de comunicació a disposició de la ciutadania i dels ajuntaments, a través del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) i de les preguntes freqüents sobre les mesures de desconfinament.

27 nous ERTOS al Maresme, el 74% per causa major

ertos maresme

El Maresme ha comptabilitzat 27 nous expedients de regulació de treball temporal (ERTO) durant la darrera setmana, 20 dels quals han estat per causa major. Segons la informació publicada per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el total d’expedients presentats al Maresme fins a 19 de maig ascendeix a 5.191 i afecta a 30.744 persones treballadores.

El ritme de presentació d’expedients de regulació temporal de treball a la comarca s’ha alentit seguint un comportament similar al comptabilitzat a nivell provincial i català.

El 5,33% dels ERTOS presentats a Catalunya són d’empreses maresmenques

Les darreres dades disponibles indiquen que el 95,7% dels expedients presentats per empreses amb seu social en algun dels 30 municipis de la comarca són per causa major, un percentatge superior a la mitjana catalana que se situa en el 93,69%.

Del total d’expedients presentats en territori català, el 5,33% són d’empreses amb seu social al Maresme.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l‘Informe sobre l’evolució dels ERTOS al Maresme fins a 19 de maig