Miquel Àngel Martínez reestructura el Govern del Consell Comarcal del Maresme

 

El president del Consell Comarcal ha reestructurat el Govern després del trencament del pacte polític que va provocar la sortida d’ERC. El nombre de vicepresidències es redueix de 4 a 3 i els conselleres i conselleres que agafen noves responsabilitats són Joaquim Arnó, Laura Martínez, Odili Enríquez i Sònia Moraleda. 

G O V E R N 

Àmbit de Presidència: 

 

                  Miquel Àngel Martínez i Camarasa

                  PRESIDENT

 

Joaquim Arnó

Vicepresident 1er

Conseller Delegat de Serveis Generals

 

       Laura Martínez

      Vicepresidenta 2n

 

                    Juan Manuel Vinzo

                    Vicepresident 3r

CONSELLERIES DELEGADES

 

Josep Triadó

 

Odili Enríquez

 

Jordi Mir

MEDI AMBIENT:

SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ:

BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei del Pla Territorial per la convivència i ciutadania i immigració

 

 

 

 

Servei de l´Oficina d´Habitatge

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)

 

 

 

 

 

 

 

Pla Estratègic Maresme 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Alícia Rodríguez

 

Sònia Moraleda

PROMOCIÓ ECONÒMICA: EDUCACIÓ I JOVENTUT:

 

 

 

 

 

 
 

 

Servei de Recursos i Projectes Europeus


Servei de monitoratge educatiu.

Servei de comerç i turisme